Konusu : Hızla değişen dünyamızda Gazi Mustafa Kemal'in "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir" sözünün günümüz gençliği için anlamı, çizdiği perspektifin tartışılması.

_____________________________________________________________________________________________

Jüri toplantısı


18 mayıs 2009 pazartesi saat 14.00
Attilâ İlhan Bilim Sanat Kültür Vakıf Merkezi
( Sıraselviler caddesi , No 25 / 3 - Taksim -İstanbul )


Ödül töreni

19 mayıs 2009 salı saat 19:30
Küçük Sahne-Sadri Alışık Tiyatrosu
( İstiklal caddesi , No 131 / Atlas pasajı - Beyoğlu-İstanbul )


Jüri üyeleri (alfabetik)

Ahmet Oktay
Cengiz İlhan
Doğan Hızlan
Halit Refiğ
Mehmet Eroğlu
Selim İleri


Jüri görüşmesine çağrılan eserler (karışık* )


090220.02 / prometheus ; 090220.04 / turkuaz
090221.05 / kupa kız ; 090222.02 / dila
090223.11 / melek ; 090225.13 / yakamoz23
090225.18 / pisar ; 090202.01/ mağrur
090217.03 / ahir zaman ; 090219.02 / süvari
090221.11 / arı ; 090223.17 / gülen kız
090223.29 / smert ; 090223.30 / rota(*) İki ay önce bu siteden yayınlanan oy çağrımızda, " Çevresi en geniş olanların değil, gerçekten başarılı eserlerin finale kalmasını sağlamak hepimizin ortak görevidir. Tüm yarışmacıların haklarını korumak adına, düzenleyici kurum olarak, sadece şartname değil, yarışma etik kurallarının da sağlıklı biçimde uygulanmasının takipçisi olmak istiyoruz." diye yazmıştık. Nitekim, öyle de yaptık.

Bizlere gerek e-posta, gerekse mektup/kargo yoluyla ulaşan tüm oyları büyük bir titizlik ile değerlendirdik. Neredeyse günlük olarak gerçekleştirilen uzun toplantı saatlerinde elimizdeki tüm kontrol imkanlarını devreye sokarak, özgün değerlendirme oy puanlarını hatır oylarından ayırmaya büyük çaba gösterdik.

Doğal olarak, gelen her oyun sayıldığı düz aritmetik sayım listesinin yanında, elimizde tümüyle değişik eser sıralamalarında ikinci bir puanlama listesi oluştu. Vakıf yönetim kurulu olarak her iki listenin ilk 7 eserini, planlananın iki katı olarak toplam 14 yarışmacıyı jürimiz ile görüşmeye çağırmaya karar verdik. Sonuçta, şartname doğrultusunda jüri üyeleri onlara sorularını yöneltecek, değerlendirmelerini yapacak, ödüller sahiplerini bulacak idi.

Aile büyüğümüz Attilâ İlhan adına kurulmuş bir vakıf olarak, yarışmayı düzenlemekteki esas amacımız, tüm yurdumuz sathında, tüm fikirler yelpazesinde, mümkün olduğu kadar fazla genç arkadaşımıza ulaşmak, onları düşünmeye, kendilerini yazılı olarak ifade etmeye teşvik etmek idi. Bu doğrultuda ilk yıl için koyduğumuz hedefleri aştığımızı, genel anlamda başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Yarışmamızın gördüğü ilgiden fazlasıyla memnunuz. Başlangıçtan beri geçen 6 aylık süre içerisinde, yarışmanın değişik zaman dilimlerinde, gerek duyuru/tanıtım, gerek eser gönderme, gerekse değerlendirme/oylama safhalarında emeği geçen tüm yurttaşlarımızla bu başarıyı paylaşmak, en içten teşekkürlerimizi sunmak isteriz.

Saygılarımızla,


Attilâ İlhan Bilim Sanat Kültür Vakfı