Konusu : Hızla değişen dünyamızda Gazi Mustafa Kemal'in "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir" sözünün günümüz gençliği için anlamı, çizdiği perspektifin tartışılması.

_____________________________________________________________________________________________

3.b-3

Yazar rumuzu : kıvırcık
Eser sıra no : 090221.09
----------------------------


BİLİMİN HAYATIMIZDAKİ ÖNEMİ


Yüce önderimiz Atatürk, pozitif bilimlere çok büyük önem vermiştir. Her alanda yaptığı devrimler ve söylediği sözlerden de bunu rahatça anlayabiliriz.

Mürşit; insanlara doğru yolu gösteren kimse, klavuz demektir. Atatürk bu sözünde insanların ve toplumların gerçek yol göstericisinin bilim olduğunu anlatmaktadır. Bilimin aydınlığını benimseyenler her zaman gerçeğe ve doğruya, benimsemeyenler ise bağnazlığa, yobazlığa ve hoşgörüsüzlüğe ulaşırlar. Toplumlar için iyiliğin, güzelliğin, doğruluğun ve gelişmenin yolu her problemi bilimsel metotlar ile düşünmek ve çözmeye çalışmaktır. Bunun için Yüce önderimiz Atatürk gibi sürekli okumak , öğrenmek ve uygulamaktır.

Okumayan insanlar , fikirlerini başkalarından duydukları sözler üzerine kurarlar. Yalan yanlış söylenen sözlere sorgulamadan inanır veya reddederler. Her iki durum da tehlikeli olabilir ve kişiler için zarar verici sonuçlar ortaya çıkabilir. Oysa, bilime ve bilimsel düşünmeye önem veren kişiler bir işin özünü ortaya çıkarmadan, olasılıkları tam anlamıyla belirlemeden hiçbir fikre inanmazlar. Pozitif bilimler tarafından kanıtlanmış gerçekler onlar için yol göstericidir. Gelişmeye açık ve tutucu olmayan insanlardır. Hayatlarını daha iyi artlar altında yaşamak için çaba harcarlar.

Atatürk’ün bu çok değerli sözünün tüm toplum tarafından benimsenmesi ve hayata geçirilmesi için okul öncesi eğitimden başlayarak tüm eğitmenlerin bu düşüncede öğrenci yetiştirmeyi amaç haline getirmesi gerekir. Ör: İnsan davranışlarının nedenleri, çeşitliliği, iletişim metotları, öğrenme metotları vb. konuları araştıran Psikoloji bilimi sayesinde her öğrencinin farklı algılama yolları olduğu kanıtlanmıştır. Bu bilimsel yollar kullanılarak eğitilen öğrencilerin daha kısa sürede başarıya ulaşması mümkün olabilir.

Bilimsel çalışmalar, uzun zaman ve sabırlı çabaların sonucudur. Bu sayede insanlar diğer insanların yaptıklarına değer vermeyi, saygı göstermeyi, ön yargılı olmamayı, hoşgörülü olmayı, hayata ve olaylara farklı bakış açılarıyla yaklaşmayı öğrenirler. İlim ve fenle uğraşan insanlar hayatın daha anlamlı, yaşanmaya değer olduğunu fark ederler. İnsanlığa yararlı olmak, onlar için bir şeyler üretmek amacıyla uğraşırlar. Dolayısıyla bilimde başarılı olduklarında diğer toplumsal konularda da büyük gelişme gösterirler.

Bu söz Atatürk’ün ne kadar ileri görüşlü ve zeki olduğunu bize kanıtlayan, her zaman aklımızda tutmamız gereken değerli bir vecizedir.

‘HAYATTA HER ŞEY İÇİN; MADDİYAT İÇİN, MANEVİYAT İÇİN EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR, FENDİR. İLİM DIŞINDA MÜRŞİT ARAMAK GAFLETTİR, CEHALETTİR, DALALETTİR.'


Yazarın rumuzu : kıvırcık


Önceki eser / Eserler ana liste / Sonraki eser

------------------------------------------------------