Konusu : Hızla değişen dünyamızda Gazi Mustafa Kemal'in "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir" sözünün günümüz gençliği için anlamı, çizdiği perspektifin tartışılması.

_____________________________________________________________________________________________

3.a-3

Yazar rumuzu : yol gösterici
Eser sıra no : 090221.04
-----------------------------------


TEK GERÇEĞİMİZ, YOL GÖSTERİCİMİZ İLİM OLACAKTIR


Bir milletin var olabilmesi için uğruna kan dökülmüş vatana, aynı kültürü, aynı hedefi taşıyan topluma sahip olması gerekir. Bu var olan milletin yaşaması, gelişmesi ve çağa meydan okuyabilmesi için gerekli olan en önemli unsurların başında ilim gelmektedir. İlim; ne kültüründen soyutlanmak, ne de eskiyi inkar etmektir. İlim; birikimlerini değerlendirebilmek ve üstüne yeni gelişmeler ekleyebilmektir.

Geçmişte günümüze tüm bilimler kendini geliştirmiş, teknoloji son derece ilerlemiş, eğitim olanakları artmış ve verimleşmiştir. İlim, insanların yol göstericisi olan bir ışıktır, eğitimdir, araştırmaktır, öğrenmek ve öğretmektir. Merak etme duygusu insanı insan yapan en önemli öğelerdendir. İnsan merak ederse düşünür, araştırır ve sorgular. Soyut olanları somut hale dönüştürür. Bilgiye açık olmayan, eğitim yetersiz olan, araştırmayan, kendini geliştirmek için çaba harcamayan insanlar bilgisiz veya cahil olarak nitelendirilir. Dolayısıyla böyle insanlardan oluşan toplumlar da kendini geliştiremez ve kendini geliştirebilen, kültür seviyesi yüksek toplumlara oranla geride kalır. Bu durum da birçok soruna yol açar.

Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Milleti’nin gelişmesi, kendi benliğinin farkına varması, bunları eleştirmesi, üzerine yenilerini ekleyebilmesi, bilgilenmesi için büyük bir çaba sarf etmiştir. Bizden bu çabanın devamını getirmemizi de istemiştir. Onun gayesi, toplumu benliğinden soyutlamadan, çağdaki medeniyetler seviyesinin en yükseklerine, zirveye çıkarmaktı. Ancak, ilimi uygulamak, önde gelen bir toplumun tüm yönlerini taklit ederek, benlik kaybına uğramak değildir. Böyle yapıldığında bunun adı medeniyet değil, taklit olur. İlim, kendi kültürünü yaşayarak çağa meydan okuyabilmektir. Milletlerin silah güçlerinin yarıştırılması değil bilgi seviyelerinin yarıştırılmasıdır.

İnsanlar bildikleri ölçüde insandır. Bildikleriyle değerlidir. Boş bir levha değildir. İnsanın amacı hep öğrenmek olmalıdır. İnsanlar arasında bilgiyi yayan ve sevdirenler ise öğretmenlerimizdir. Mustafa Kemal ATATÜRK “Hayatta en hakiki mürşid ilimdir.” demiştir. Gelecekte ilim sahibi nesiller yetiştirecek olan öğretmenlerimize de “Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.” sözüyle Türk Milleti’ni onlara emanet ettiğini bir kez daha vurgulamıştır.


Yazar rumuzu : yol gösterici


Önceki eser / Eserler ana listesi / Sonraki eser

----------------------------------------------------------