Konusu : Hızla değişen dünyamızda Gazi Mustafa Kemal'in "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir" sözünün günümüz gençliği için anlamı, çizdiği perspektifin tartışılması.

_____________________________________________________________________________________________

3.b-2

Yazar rumuzu : polyanna
Eser sıra no : 090221.08
------------------------------


BİLİMİN IŞIĞINDA


Bilim, karanlığı aydınlatan mum gibidir.Bir kuşun kanatları gibi yaşamın olmazsa olmazıdır.Bilim, toplumun kalbidir.Bir kapı nasıl anahtarsız açılamaz, bir arı nasıl peteksiz bal yapamazsa bilimsiz bir toplum da yaşayamaz.

Hayat; bir yol gösterici olmadan hiçbir zaman yürünemez.İşte bu yolda, ilim adında bir yol gösterici vardır ki bir başka şeye ihtiyaç duymadan bizi aydınlatır.Atatürk de, sürekli gelişen bir dünyada sadece ve sadece ilimin bize yol göstereceğini düşünerek “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.” sözünü tarihe yazdırmıştır.

Her insanın; dünyayı, üzerinde yaşayanları ve onun nasıl oluştuğunu merak ettiği dönemler vardır ve işte bu dönemlerde bilim bize bütün gerçekleri açıklar; zaten bilim de, insanın ilgisi sayesinde oluşmuştur ve insanlık var olduğu sürece de devam edecektir.

Çevremize baktığımızda hemen her şeyin bilimin ürünü olduğunu söyleyebiliriz:Sağlıkla ilgili her şeydeki tıp, bizim yürüyerek yorulmamamızı sağlayan arabalardaki fizik ve hatta iletişim içerisinde bulunduğumuz insanları anlamamızı sağlayan psikoloji...Bunlar bize her türlü gerçeği gösterir; bizi başka bir açıklamaya, halk efsanelerine, kulaktan dolma bilgilere muhtaç bırakmaz.

Atamızın, her alanda devrimler yaptığını hepimiz biliyoruz ve bana göre bunlar içinde en önemli olan da bilim adına yapılan devrimlerdir.Çünkü bilim olmadan hiçbir şey olmaz.Bugün tek bir tuşla dünyanın öbür ucuna ulaşabiliyorsak, bir bebeğin daha anne karnındayken hasta genlerini değiştirebiliyorsak bunların hepsi bilimin o büyüleyici ışığından kaynaklanmaktadır.Bu anlamda da Ulu Önderimiz Mustafa Kemal’in insanlığa söylediği bu sözün ne kadar anlamlı olduğunu rahatlıkla görebiliriz.

Bilim o kadar gelişti ki insanlar, artık uzaya tatil için gidiyor veya görünmez kıyafetler icat ediyor.Tabii ki burada önemli olan, bilimi doğru kullanıp insanlığa faydalı hale getirebilmektir.Zaten Atamız da ‘en doğru gerçek, bilim’dir derken bunu kastetmiştir.Söz gelimi, bilim sadece insanlığın gelişmesine değil aynı zamanda yok olmasına da yol açabilir. Kimyasal silahları buna örnek verebiliriz.Savaşlarda kullanılan kimyasal ve nükleer silahlar insanların acımasız bir şekilde öldürülmesine sebep olur.Bu nedenle ben, bilimin daha iyi bir dünya için kullanılmasından yanayım.

Ne yazık ki günümüzde bütün bu gelişmelere karşı çıkan, kendi yanlışlarını doğru olarak kabul ettirmeye çalışan zihniyetler, gelişimin önüne geçmektedir.İşte Atatürk de böyle zihniyetlerin oluşmasını engellemek için en doğru yol göstericinin bilim olduğunu düşünmüştür.Çünkü bilim; dünyadaki birçok doğru arasından en doğruyu göstermek ve geliştirilmek için vardır, karşı çıkılmak için değil.Bundan yüzyıllar önce, yaptıkları çalışmalarla bilimi bu güne getiren bilim adamları ve bilimin önemini vurgulayan Atatürk bu mirası bize korumak ve geliştirmek için bırakmıştır.

Bence Yüce Atamız, o güzel sözü bunları düşünerek ve bugünleri görerek söyledi.Yaşadığımız dünyada, bu evrensel köyde, bilgi tek yol gösterici, gelişmenin yegâne temeli, hayat adındaki yolda ilerlerken önümüzü görmemizi sağlayan tek mum ışığıdır.İşte bu yüzden “bilinçli” bir şekilde bilgilenelim ve öğrendiğimiz her şeyin bilimselliğini kontrol edelim.

Bilimin önemini “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.” sözleriyle vurgulayan Atatürk’ün, en çok bu sözünü beğeniyorum.Eski zamanlarda yaşamış bilim insanları, bilim bayrağını bir sonraki kuşağa devretmiştir ve onun gelişmesini istemişlerdir.Birûni, Ali Kuşçu, Einstein, Newton, İbn-i Sina gibi bilim adamları bize çok büyük bir miras bıraktılar.Harcanacak bir miras değil, değerlendirilmesi ve işlenmesi gereken bir miras bu.Ben, bilimi annemden, babamdan, dedemden, öğretmenlerimden öğrendim ve öğrendiğim anda Atama, bana devrettiği mirası yaşatacağıma ve geliştireceğime dair söz verdim.

Bu mirası koruyalım, Atamıza verdiğimiz sözü tutalım, hayattaki en hakiki mürşiti, ilimi ve feni unutmayalım.


Yazar rumuzu : polyanna


Önceki eser / Eserler ana listesi / Sonraki eser

-------------------------------------------------------