Konusu : Hızla değişen dünyamızda Gazi Mustafa Kemal'in "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir" sözünün günümüz gençliği için anlamı, çizdiği perspektifin tartışılması.

_____________________________________________________________________________________________

3.d-2

Yazar rumuzu : nehir
Eser sıra no : 090223.03
-----------------------------


BİLİM


Bilim, neden, merak ve amaç besleyen bir olgudur? Bilim, insanoğlunun dünyaya gelmesiyle ortaya çıktığı karanlık çağdan bugünkü aydınlığa çıkması için yolunu aydınlatmıştır. Zamanla pek çok dala ayrılmış ve hayatımızın her alanına dâhil olmuştur. Bilim, nasıl insan olmadan ortaya çıkamazsa insanlar da bilim olmadan varlıklarını sürdüremezler. Çünkü insanları insan yapan, hayvanlardan ayıran en önemli özellikleri düşünmektir ve düşünmek de bilimi doğurur. İnsanlar bu özelliklerini kaybettiklerindeyse hayvanlardan bir farkları kalmaz. Bu nedenle bilimle uğraşmak insanların en doğal haklarından biridir.

‘Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.’ Bu sözler; hayatını insanları esirlikten cahillikten dogmatik düşüncelerden ve karanlıktan kurtarmak için harcamış, her zaman bilimin ve aklın ışığından yürümüş dünyanın en büyük liderlerinden birine ait. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’e. Ulu Önderimiz, bilimin önemiyle ilgili yaptığı birçok konuşmada ve yazdığı metinde bu düşüncelerini vurgulamıştır. Bu konuşmalarında da belirttiği gibi medeniyetlerin ancak bilimle ilerleyebileceğini; düşünmeyen, yeniliklere ve bilime açık olmayan toplumların varlıklarını devam ettiremeyeceğini, tarih bize her evresinde kanıtlamıştır. Milletimiz 86 yıl öncesine kadar bilime, teknolojiye, yeniliklere kapalı; düşünmeninse neredeyse yasak olduğu bir millet olarak yaşadığı yılların cezasını, gelişmiş devletler tarafından işgal edilerek çekmiş ancak bağımsızlığını korumak uğruna büyük bir savaşa girmiştir. Bu savaşı pek çok fedakârlıkta bulunarak ve binlerce şehit vererek kazanmış, temelinde özgürlük ve demokrasi olan egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğu yepyeni bir ülke kurmuştur. Ancak hiçbir zaman unutmamamız gereken bir gerçek var ki, insanlar düşman askerlerinin tüfekleri kafalarına dayandığında değil, geri kafalılığa zorlandıklarında, düşünce özgürlükleri engellendiklerinde bağımlı olurlar. Bağımsızlık; bir ülke sınırları içinde insanların istediği gibi dolaşabildiği zaman tam anlamıyla sağlanmış olmaz, o insanlar ülkelerinde düşündüklerini söyleyebildikleri, istedikleri araştırmaları özgürce yapabildikleri, merak ettikleri soruların cevaplarını korkmadan arayabildikleri zaman tam bağımsızlık sağlanmış olur. Bahsettiğim bu kavramlar ise bilimin temelleridir. Peki, bizler günümüzde bütün bunları özgürce yapabiliyor muyuz? Neden gazetelerin sayfalarında ‘Türk asıllı bilim adamı şu ülkede asrın buluşunu yaptı’ gibi haberler okumak yerine, Türk bilim adamlarının Türkiye de yaptığı buluşlar hakkında hiçbir yazı göremiyoruz. Bunun nedeni, insanların bilimi ülkelerinde yapmak istememeleri mi, yoksa buna imkân verilmemesi mi? Bir ülkenin yönetiminde bile siyaset biliminden yararlanıyorsak, bilimin olmadığı bir ülke düşünülebilir mi? Bu soruları her Türk genci kendine sorup bir cevap aramalı bence.

Bilim yalnızca gerçeği arar ve bizlere gerçeği gösterir. Bilimde gerçek dışı ve yanlış şeylerden bahsedilemez. Atatürk sözlerine ‘Yalnız, ilim ve fennin yaşadığımız her dakikadaki safhalarının tekâmülünü idrak etmek ve terakkiyatını zamanında takip eylemek şarttır. Bin, iki bin, binlerce sene evvelki ilim ve fen lisanının çizdiği düsturları şu kadar bin sene sonra bugün aynen tatbikata çalışmak elbette ilim ve fennin içinde bulunmak değildir.” şeklinde devam ederek bilimi kendimize nasıl yol gösterici olarak almamız gerektiğini de açılıyor. Ülkemizi gelişmiş uygarlıklar düzeyine çıkarmak ve bugüne kadar koruduğumuz değerleri kaybetmemek istiyorsak eğer, güncel bilimden ve teknolojik gelişmelerden hiçbir şekilde uzaklaşmamalı ve bilim sürekli kendini yenileyen ve ilerleyen bir bilgi sistemi olduğu için, eskide kalmış bilim bulgularıyla hareket etmemeli, bu sebeple de bilimdeki gelişmeleri yakından takip etmeliyiz.


Yazar rumuzu : nehir


Önceki eser / Eserler sıra no / Sonraki eser

---------------------------------------------------------