Konusu : Hızla değişen dünyamızda Gazi Mustafa Kemal'in "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir" sözünün günümüz gençliği için anlamı, çizdiği perspektifin tartışılması.

_____________________________________________________________________________________________

2.d-5

Yazar rumuzu : kardelen36
Eser sıra no : 090220.10
------------------------------


BUGÜN BİZE DÜNÜN EMANETİ


Sinop’ta derviş misali, tüm dünya nimetlerinden arındırarak kendini bir fıçıyla sınırlayan Diyojen, ne istersen veririm diyen Büyük İskender’e ne anlamlı bir cevap veriyor: “Gölge etme başka ihsan istemem.”. Milletin istikbalini şekillendirmek isteyen Mustafa Kemal de kendine rehber olarak ilmi tercih etmiştir. Attığı tüm adımlarda geleceğin Türkiye’sini tasarlarken her zaman çağdaşlığı hedeflemiştir.

Yaşadığımız coğrafyanın tarihini iyi anladığımızda bilime ne kadar kıymet verdiğimiz daha iyi anlaşılır. Avrupa orta çağı yaşarken, bu topraklar insan sevgisiyle bilimi yoğurmuş ve bugün dünyaya ışık tutan bilim insanları yetiştirilmiştir.

Bir ülkenin kalkınması için zenginlik ve bağımsızlık tek başına bir şey ifade etmez. Zenginleşirken veya gelişirken bilimden uzaksanız, hedeflerinize ulaşamazsınız. Devleti yönetenlerin taşıması gereken en önemli vasıflardan biri, bilime omuz vermeleridir. Dünyaya uyum sağlamak ve insanlık için atılacak her adımda bilimin önemini anlamamız gerekir. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda okur-yazar oranı yok denecek kadar azdı. Zaman ilerledikçe bu sayının artması için Büyük Önder çok çaba harcamıştır. Savaş meydanlarında kazanılan bağımsızlığı modern bir yapıyla taçlandırmak onu Mustafa Kemal yapan en önemli özelliğidir.

Bu gün dünyanın birçok yerinde güçlü ve mutlu bakabilmek için bilimi; Atatürk de, Hacı Bektaşi Veli de, Mevlana da, İbn-i Sina da anlamak; Diyojen, Newton, Einştein ile buluşturmak gerekmektedir. Bugün bize dünün emaneti. Biz bugünü güzelleştirmek ve yarına daha iyi şeyler bırakabilmek için emek vermeyi görev bilmeliyiz.


Yazar rumuzu : kardelen36


Önceki eser / Eserler ana listesi / Sonraki eser

--------------------------------------------------------------