Konusu : Hızla değişen dünyamızda Gazi Mustafa Kemal'in "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir" sözünün günümüz gençliği için anlamı, çizdiği perspektifin tartışılması.

_____________________________________________________________________________________________

2.d-2

Yazar rumuzu : günce
Eser sıra no : 090220.07
---------------------------


AYDINLIĞA GİDEN YOL


Dünyada o kadar kötü şeyler oluyor ki… Herkes sonunu bilmeden bir yoldan gidiyor. Nasıl biteceğini bilmiyor. Bu kadar yanlışlar karşısında insan doğru bir yol bulma ihtiyacı hissediyor. Bu doğru yolu düşünürken karşımıza ilim yolu çıkıyor.

İlim yolu insani duygulara değer verir. Maddiyata dayanmış bir dünyada insan, insani duygulara değer veren şeylerin peşinden koşuyor. Manevi bir boşluk içine düşülüyor. İlimle bu boşluk doluyor. Güzellikler, iyilikler ortaya çıkıyor. İnsan kendi benliğini tanımaya başlıyor. İlme giden yol kâinatın küçük bir örneği olan insanı tanımaktan geçiyor. Yunus Emre’nin şu dörtlüğü de bunu anlatıyor:
İlim ilim bilmektir.
İlim kendin bilmektir.
Sen kendini bilmezsen
Bu nice okumaktır.

Gerçekten de insan kendini bilmeden bu dünyada nasıl ayakta durabilir ki? Ne kadar ilerleyebilir ki? Kendini tanıyacak, nelerin eksik olduğunu bilecek ve bu yolda eksiklerini tamamlayacak. Hz. Peygamberin “İlim Çin’de bile olsa gidip, arayınız.” sözünde, kendimizi tamamlamak adına her uğraşı vermemiz gerektiği vurgulanmaktadır. “Kendimiz” derken de dünya, akıl, bilim hepsini bir bütün olarak algılamamız gerekir. Bu kavramlar geliştikçe, insanlar bilimi kendine yol edindikçe katı ve kalıplaşmış düşünceler, ön yargılar azalır. İnsanlar birbirlerine daha saygılı olur. Bu yol ile insanlar cahilliğin zindanından, tutsaklığından kurtulur.

Bilim dışındaki her yol bizi karanlığa götürür ve uçurum kenarlarında yaşamaya mahkum eder. Her olaya akıl ile yaklaşmak, her meseleyi ilim ile halletmek insanı insanlaştıran bir özellik olagelmiştir. Yoksa her meselenin farklı insanlara göre farklı çözümleri bulunur ve bu da insanlığı karmaşaya sürükler. İlmin söz sahibi olmadığı yerde “bana göre” diye başlayan değer yargıları yükselir ve güç kimin elindeyse ona göre doğru olan herkesin doğrusu olarak kabullenilir. Oysaki aklın yolu birdir ve kişiden kişiye değişmez. Her toplumu karmaşadan kurtaracak, yükseltip ilerletecek, kişiselliği nesnelliğe dönüştürecek formül ancak ve ancak ilimdedir, ilimledir.

Biz, “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.” sözünü kılavuz edinen Türk gençleri Ata’mızın izinde sürekli ileri gitme andı içerek topluma faydalı birer insan olma yolundayız. İlmin ışığıyla ülkemizi aydınlattığımız gün sözümüzü yerine getirmiş olmanın huzurunu duyacağız.


Yazar rumuzu : günce


Önceki eser / Eserler ana listesi / Sonraki eser

-------------------------------------------------------------