Konusu : Hızla değişen dünyamızda Gazi Mustafa Kemal'in "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir" sözünün günümüz gençliği için anlamı, çizdiği perspektifin tartışılması.

_____________________________________________________________________________________________

6.d-4

Yazar rumuzu : yorumcu
Eser sıra no : 090226.14
----------------------------


BİR DEVAM FİLMİ


Çoğu zaman insanoğlu yoksulluk içinde, acı içinde, zulüm içinde yaşar ama bunun farkında olmaz. Kendisini bu zulme, bu acıya, bu akılsızca davranışlara iten etkenlere asla suç bulmaz, bulamaz. Ömür boyu kendini etki altında bırakan kişilerin, kitapların, öğreticilerin doğru olduğunu savunur ve onlara toz kondurmaz.

Eğer insan doğduğunda hiç kimsenin olmadığı bir dünyada yaşayacak olsa hiç kimseden etkilenmeyeceği için beyni gerçeğe dayalı düşüncelere sahip olacağı için daha realist, daha mantıklı bir hayat sürecek ve hayatında tökezlemeler, yanlış davranışlar, acılar, zulümler daha az olacaktır.

Geliştirilmiş beyne sahip insan toplulukları, beyinleri başkaları tarafından mantık dışına itilmiş kişiler üzerinde daima bir hükümranlık kurarlar ve hatta onları vahşice ezerler.

Örneğin günümüz dünyasında sonucu ispatlanmış bilimi kendilerine yol gösterici olarak kabul eden ülkeler, diğer ülkeleri ekonomik, kültürel ve teknolojik olarak ezmekte ve baskı altında tutmaktadır. Teknolojik araçları bütün dünyayı istila etmiş durumdadır. Müzikleri, kültürleri ve dilleri dünyaya hakim olmaya başlamıştır. Filistinlilerin, Iraklıların, Afganların bugünkü acıklı durumlarının nedeni, müspet bilimi değil, gelenekleri, görenekleri, ahlak kurallarını kendilerine yol gösterici olarak kabul etmeleridir. Ve dünyanın sürekli dönmekte olduğu prensibini hesaba katmamalarıdır. Filistinliler eğer bilim yolunda ilerlemiş olsalardı bugün öldürülen insanlar diyarı haline gelmezlerdi.

Filozoflar mantıklarını kullanarak canları pahasına bilimin yolunu dünyaya açmışlardır. Özellikle matematikte, fizikte onların buldukları formüller bugün hala geçerlidir. Felsefi kurallar, felsefecilerin dünyaya en güzel, en sağlam hediyelerdir.

Günümüz insanlarının mantıkla hareket etmeleri, yüzyıllar öncesinde olduğu gibi, inanç sistemleri ve o inanç sistemlerinin insanlarının genç beyinlerine empoze ettikleri müspet ilim düşmanları, insanları realist düşünme sevdasından mahrum etmektedir. Bu mahrumiyet, onları mantıkla, inanç sistemleri(Din kuralları, ahlak kuralları, atalardan kalma öğretiler) arasında çatışmaların sürüp gitmesine neden oluyor.

Günümüzde hayatın zorlaşması özellikle gençleri her şeyin paraya dayalı bir düzenin doğru olduğu kanaatine vardırmakta ve gençleri müspet bilimle yollarını ayırmaktadır. Bu da bilimi üreten değil tüketen olmaktan alıkoyamıyor. Ülkemizin beklide en büyük sorunu üretmekten çok tüketen bir toplum olmasıdır. Bu ve bunun gibi sebepler yüzünden gelişmiş ülkeler seviyesine çıkamamaktayız.

Eğer dünyaya sonucu ispatlanmış bilime sahip çıkan insan toplulukları hakim olursa, dünya daha temiz, daha adaletli, daha müreffeh ve daha hayattan zevk alınabilir bir dünya haline getirebilirler.

Atatürk’ün ‘’Hayatta en hakiki mürşit ilimdir’’ sözünün üzerinden yıllar geçmesine rağmen onlar yükseklerde iken biz neden çukurdayız demekten kendimi alıkoyamıyorum.


Yazar rumuzu : yorumcu


Önceki eser / Eserler ana listesi / Sonraki eser

-------------------------------------------------------