Konusu : Hızla değişen dünyamızda Gazi Mustafa Kemal'in "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir" sözünün günümüz gençliği için anlamı, çizdiği perspektifin tartışılması.

_____________________________________________________________________________________________

2.a-4

Yazar rumuzu : süvari
Eser sıra no : 090219.02
--------------------------------


AYNALARDAKİ GÜNEŞ


Bu ne karanlık, içindeki binlerce yıldızı saklamaya çalışan ne koca bir karadelik! Yutmuş Galileo’yi, Sokrates’i, ilim uğruna kendini feda etmişleri ve onlara ayna tutan sanatkârları. Onlar ki ışığı bile tutmadılar, yansıtmaktı sadece gayeleri. İki parmağın ucunda tuttukları sadece bir kalem, bir fırça değil aynı zamanda sırrı güçlü bir ayna değil miydi?

Ama yenemedi ne insanoğlunun şüphesini ne de o benzemez zekâsını. Başkaldırışlar, savaşlar, ihtilaller ve nihayet inkılaplar.Aydınlandı adım adım evren .Bilim insanları , doğurdular gerçek güneşi Helios’un üzerinden. Cehaletin yıkıntılarını yakıp yok etmeye başladı o güneş , hala da devam ediyor ,edecek. Sanatkarlar da aynalarına yansıyan o güçlü ilmin ışığıyla rengarenk gökkuşakları oluşturdular.

Cehalet, sorgulamadan körü körüne bağlanılmış kalıplaşmış kurallar neden oldu binlerce masumun sömürülmesine ,işkencesine ,ölümüne.Lakin çıkarları uğruna bunları yapmaları cehaletin en büyüğü değil miydi ?Çıkarları uğruna koşan o büyük cahiller yakıp yıktıklarıyla enkaz altında kalmadılar mı?

İlimle aydınlandı, ilim sebep oldu insanın hak ettiği gibi yaşamasına . Eşit , hür ,sorgulayan, bu dünyada neden var olduğunu çekinmeden ortaya koyabilen ,gelişen , ilerleyen toplumlar hep ilim sayesinde var olmadılar mı?İlim yoluna hayatını adamışlar birer kıvılcım yaktılar.Tam sönecekken bir diğeri yandı sonra diğeri , diğerleri.Birleşti kıvılcımlar alev alev bir yangın yeri.Yığılarak elden ele ,akıldan akla ,nesilden nesle dolaştı ilim.Usanmadan kovaladı karanlığı.Sadece aydınlığı götürmedi mutluluğu, barışı da taşıdı beraberinde.Kimileri kıvılcım yaktı ,kimileri koca bir alev olup yangına atladı.Ancak biri vardı ki…

‘Hayatta en hakiki mürşit ilimdir’

Kalpaklı Süvari , bir yüzü doğu ,bir yüzü batı; bir eli güneş, bir eli ayna böyle öğütledi izindeki evlatlarına. İşaret etti güneşin doğduğu yeri taa batıdan taa o günden bugünlere ışık tuttu, Kalpaklı Süvari . Emanet ederken korlarını, yeni yangınlara şaşmaz bir rehber bıraktı, tek tümcede;
Hayatta en hakiki mürşit ilimdir!


Yazar rumuzu : süvari


Önceki eser / Eserler ana listesi / Sonraki eser

-----------------------------------------------------------