Konusu : Hızla değişen dünyamızda Gazi Mustafa Kemal'in "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir" sözünün günümüz gençliği için anlamı, çizdiği perspektifin tartışılması.

_____________________________________________________________________________________________

6.a-1

Yazar rumuzu : sunrise
Eser sıra no : 090225.17
------------------------------


İLİM YARGISIZ KILAVUZDUR


“Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.” Atatürk’ün bu sözüyle ne demek istediğini anlamak için mürşit ve ilim kelimelerinin ne anlama geldiğini bilmemiz gerekir. “Mürşit” doğru yolu gösteren kılavuz anlamına gelir. “İlim” ise insanların ve toplumların yol göstericisi ve yargısız kılavuzudur.

İnsanoğlu tarih boyunca içinde bulunduğu hayatı, gördüklerini, hissettiklerini merak etmiştir ve hatta birçok doğa olayı karşısında hayretler içerisinde kalmıştır. İlgisini çeken konularla ilgili sorular sormuş bunlara cevap aramıştır. İşte bu sorular ve cevaplar bilginin yolunu açmış, bilgi ise karanlığa ışık tutmuştur. İnsanoğlunun merakından doğan bilim gelişirken sadece merakla beslenmemiş ortaya çıkan sorunların çözümü için hayati bir önem taşımaya başlamıştır. İnsanlar bilim sayesinde birçok toplumsal, siyasi, coğrafi ve birçok sorunlarla mücadele edebilmiş, hayatını devam ettirebilmiştir.

İnsanlar sorunlarını çözmek için başka yollara da başvurmuşlar elbette. Çeşit çeşit bilim dışı metotlarla hastalıklar tedavi edilmeye, toplumlar yönetilmeye, sorunlar çözümlenmeye çalışılmış fakat hiçbiri bilimin netliğine ulaşamamıştır. Zaten bugün insanların büyük bir kısmı yaşadıkları sorunların cevabını aklın ve bilimin ışığında arıyorsa, bu geçmiş tecrübelerin öğrettiği bir şeydir.

Çok kısa ve özlü bir biçimde ifade etmeye çalıştığım gibi insanlık tarihine bakılırsa, sahneye çıkan birçok yol gösterici unsur içinde bilimin en akılcı, gerçekçi ve nihayet hakiki mürşit olduğu gün gibi belirir.


Yazar rumuzu : sunrise


Önceki eser / Eserler ana listesi / Sonraki eser
--------------------------------------------------