Konusu : Hızla değişen dünyamızda Gazi Mustafa Kemal'in "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir" sözünün günümüz gençliği için anlamı, çizdiği perspektifin tartışılması.

_____________________________________________________________________________________________

4.d-3

Yazar rumuzu : smert
Eser sıra no : 090223.29
-------------------------------


İLMİ KILAVUZ EDİNEREK YAŞAMAK


Karanlıkta ihtiyaç duyar insan aydınlığa. Aydınlık yolu ile ise kişi ona yol gösteren ile bulabilir ancak. Karanlıklardan çıkmak amacı ile aydınlığa adımlar atılır geleceğe,ufka bakarak.

Gazi Mustafa Kemal de ülkemizin yaşadığı o zor dönemlerde bir çıkış yolu aramış, çıkış kapısı olarak da eğitim ile bilim ile yücelmeyi uygun görmüştür. Daima ufka bakarak,gelecekten umudunu yitirmeyerek izinden gelen halk ile ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesine yükseltmeyi başarmıştır.

Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Peki mürşit ne demektir? Mürşit demek doğru yolu gösteren, klavuz demektir. Hayat boyu insanlar kendilerine yol gösterecek bir ışığa ihtiyaç duyarlar. Zor durumda kalan toplumlar da kendilerini zor durumlardan kurtaracak kişi ve kişilere ihtiyaç duyarlar. Türk Milleti bu durumun en başarılı örneğidir.Vatan toprakları işgal altında iken Mustafa Kemal'in önderliğinde Türk Milleti'nin seferberliğinde ülke işgallerden kurtarılmıştır.

Öndere ihtiyaç duyar her millet, yol gösterene ihtiyac duyar her insan.İlim bilgidir,ilim bilmektir, ilim bilimdir. İlmi bilmeli ,insan öğrenmeli,öğrenmeye hayat boyu devam etmelidir. Mustafa Kemal'in bu sözüne yüzyıllar öncesinden eşlik eder Yunus Emre ve der ki;

İlim ilim bilmektir
İlim kendin bilmektir
Sen kendini bilmezsin
Ya nice okumaktır.

Okuyoruz fakat öğreniyor muyuz? Her gün aynı saatte okula gidiyoruz,derslere giriyoruz, anlatılanları dinliyoruz peki öğrenebiliyor muyuz? Türk Milleti şu an nasıl bir seviyededir biliyor muyuz? Avrupa'daki eğitimlerden geride miyiz, ileride miyiz? Peki bizler yaşadığımız hayatın ne derece farkındayız?

Okullarımızda gerçekten eğitim verilebiliyor mu? Hiçbir sorun yok mu? Bizler ilmi kendimize dost edinmeyi biliyoruz peki bize klavuzluk edecek olan öğretmenlerimiz mesleklerine yakışanı yapabiliyor mu?Bunları da düşünmeliyiz... Yaşadıkça görüyor, duyuyor ve anlıyoruz. Şuan belki de okullar arasında sıkı bir denetim yapılsa,teftişler yapılsa türlü gerçekler gün yüzüne çıkacaktır. Ne derece doğru yolda ilerliyoruz belirsiz.

Bilim yalnızca gerçeği arar,belirsizliklere yer yoktur. Eğitim ile kişi gerçeği kavrar,bilgisizlikten ve cahillikten kurtulur.Kişi bilmeyi öğrenmeli,öğrenmeyi ise bilmelidir. Hayat boyu bilginin peşinde koşmalı, hem kendisine hem de çevresindekilere fayda sağlayacak bilgiyi aramalıdır. İlim,irfan sahibi olmayı kendisine amaç edinmelidir. Bu koşullarda kendisi ile başladığı bu yolculukta, çevresindekileri de ilimin ışığı ile aydınlığa ulaştırabilecektir.

Hayat boyu devam ediyor eğitim. Hangi yaşta olursak olalım hepimiz bir şeyler yapabilir, cahillikle,geri kalmışlık ile savaabilir.Ülkemizi çağdaş milletler seviyesine ilim mürşidimiz ile taşıyabiliriz.Bunun için tek formülümüz vardır:

Daima,yılmadan,usanmadan, hayat boyu yorulmadan, yaşayarak, görerek, severek , isteyerek , duyarak, anlayayarak öğrenmek.

İlmi,bilmi, öğrenmeyi sürdürdüğümüz sürece hem bizler hem de çevremiz gerçeğin yolundan gidebiliriz.


Yazar rumuzu : smert


Önceki eser / Eserler ana listesi / Sonraki eser

-------------------------------------------------------