Konusu : Hızla değişen dünyamızda Gazi Mustafa Kemal'in "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir" sözünün günümüz gençliği için anlamı, çizdiği perspektifin tartışılması.

_____________________________________________________________________________________________

3.a-5

Yazar rumuzu : saba
Eser sıra no : 090221.06
----------------------------


GÜNEŞE UZANAN TEK YOL BİLİM


İnsan oğlunu incelediğimizde onun ne kadar muhteşem bir varlık olduğunu görürüz.Bizi en çok etkileyen ise; insanoğlunun düşünme yeteneği,akıl ve irade sahibi bir varlık oluşudur.Bunun yanında birçok farklı özelliği vardır;ancak diğer özellikler sadece bu üç özelliğin ürünleridir.İnsanoğlunun bu üç özelliğini birleştirdiğimiz zaman merak duygusu ortaya çıkar.Bu duygunun sonucu olarakta, yaşadığı yeri anlamaya;neyin,nasıl,neden yapıldığını sorgulamaya başlar.Bir süre sonra yaşadığı koşullar,hayatın insana getirdiği mucizeler,insanın nefes alıp verişi dahi insanoğlunun yeni meraklara gebe olmasına neden olur.Artık insanlar sadece bir konuya değil birden çok konuya yoğunlaşarak hayatı keşfe çıkar.Günümüzün Türkçe sözlüğü de bu tanımları bir araya toplamış ve bilim olarak isimlendirmiştir.

Geçmiş ve gelecek arasında oluşan köprüden geriye dönüpte baktığımızda gözümüze çarpan en önemli etken savaşlardır.Savaşların yapılma nedenine baktığımızda ise; toplumlar veya devletler arasında lider konuma ulaşabilme çabasının hakim olduğunu görebiliriz.Bunu yapmanın en etkili yolu savaşarak toprakları genişletmek ve önemli ticaret yollarını elimizde barındırmaktır.Bununda doğrudan etkilediği birşey vardır ki;o da devlet hazinesinin artmasıdır.Tabi bütün bunların oluşabilmesi için; elimizde iki önemli araç bulunmalıdır.Askeri güç ve teknolojik silahlar.Askeri güç ne kadar fazla olursa olsun elinizde karşı tarafı bastıracak silahlar yoksa savaştan zaferle ayrılmanız pek mümkün değildir.Silah gücünün yüksek olması için de bir yol vardır; o da teknolojinin yeteri kadar gelişmiş olmasıdır.Bu da bilimin gelişmesiyle doğru orantılıdır.

Bir ülkeyi ayakta tutan en önemli etkenlerden biri sanayidir.Sanayinin verimi bilimin bir uzantısı olan teknolojiyle yakından ilgilidir.Bir ayakkabı fabrikasında yılda on bin ayakkabı üretiliyorsa ve bir diğer fabrikada yüz bin ayakabı üretiliyorsa bunun en önemli nedeni;birinci fabrikadaki teknolojik yetersizliktir.

Her insan yaşadığı zaman boyunca birden çok hayat yaşar.Bir sonraki hayatın daha doğru daha yararlı olması bizim elimizde.Doğru pencereden hayata bakarsak her zaman doğru şeylerle karşılaşırız.Doğru çizgiden ilerlersek her zaman doğru yere varırız.

Bilim geriye bakıp ileriyi görmektir.Daha aydınlık gelecekler için çıkmaz sokakları ortadan kaldırmaktır.Bilim hayatın kendisidir.Çözülmemiş ama çözülmeyi bekleyen hayat.Hayat sırlarla dolu bir piramidi anımsatır insana.Sırları çözmek için ise tek bir yol vardır;bilimin aydınlattığı yolda ilerlemek.

Bilimin ortaya koyduğu veriler her yerde aynı etkiyi gösterir.Yani toplumlar arasında meydana gelmiş olaylar somut delilere sahip olmadığı sürece bilime hiçbir etkide bulunmaz.Bu da toplumun inançları veya psikolojileri sonucu oluşmuş hurafelerin bilimsel sonuçları etkilememesini sağlar.

Bilim gerçeğin aynası gibidir herşeyi olduğu gibi ortaya koyar.Zayıfı şişman göstermez;şimanıda zayıf göstermez.Bunun yanın da bilimi bir canlı besler gibi beslemek gerekir.Bunun en etkili yolu ise bilimi kültür ve sanatla yoğurmaktır.

Bir ülkede bilimin üremesine en uygun ortam çağdaş eğitim politakalarının hakim olduğu ülkelerdir.Çünkü cehaletin hakim olduğu bir ülkede insanlar insan olduklarının bile farkına varmazken ilerlemek yükselmek yükseltmek gibi düşüncelere de asla ama asla sahip olamazlar.Bu nedenle bir ülkede bilimin hakim olması için yapılması gereken en önemli hareketlerden biri insanları çağdaş uygarlık düzeyine çıkarabilecek güçte bir eğitim politikasının hazırlanması ve uygulamaya konulmasıdır.Ancak böyle yaparak teredüt etmeden üstünden geçeceğimiz sağlam köprüler inşa edebiliriz.

Bilim; yükselmektir,üretmektir,başarmaktır.Terin ve emeğin sel olup akmasıdır bilim.Yarını değiştirmek,insanı insan olduğuna bir kez daha inandırmaktır bilim.Gökyüzünden yeryüzünü seyretmek,uzaya açılan kapının anahtarını bulmaktır bilim.Etle örülmüş duvarı fethetmek ,dünü anlamak yarına farklı bakmaktır bilim.Güneşe giden yol her zaman aydınlıktır.Bilimin de ilerlediği yol ışığın hiç sönmediği yollardır.Bu nedenledir ki hayatın her safhasında en gerçek ,en doğru yol bilimin çizdiği yoldur.


Yazar rumuzu : saba
--------------------------------------------------------------