Konusu : Hızla değişen dünyamızda Gazi Mustafa Kemal'in "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir" sözünün günümüz gençliği için anlamı, çizdiği perspektifin tartışılması.

_____________________________________________________________________________________________

6.d-1

Yazar rumuzu : rüzgar26
Eser sıra no : 090226.11
-----------------------------------


İLİMDE "KEŞKELERE" YER YOKTUR


Hayat her zaman bize seçenekler sunar. Ve biz de doğru olduğuna inandığımız yolu tercih edip hayatın geri kalanına devam ederiz. Fakat her insan aynı yolu seçmez çünkü her insan için doğru farklıdır. Kiminin inandığı doğru belki de başkası için ilk elenen yoldur. İşte bu yüzden de her insan başarılı ve mutlu değildir. Ama her şeye rağmen hayat tamamen bir piyango veya şanstan ibaret de değildir. Çünkü ne olursa olsun, isteyen herkese doğru yolu gösteren bir şey vardır. Ve o Atatürk’ün de söylediği gibi ‘ilim’dir.

Yaşam sürekli bir değişken ve çok şeye bağlı olarak gelişir. İnsanoğlu işte burada tercihleri ile yaşamına yön verir. Doğru tercih için de ilimden şaşmamalıdır. Çünkü ilim er yada geç galip gelecektir. Kimilerinin kısa vadeli çıkarları, hırsları her zaman doğru yolu göstermeyecektir. Çünkü dedik ya hayat şansa yer bırakmayacak kadar sürekli değişken ve tercih isteyen bir yapıdır. Ve insanoğlu ilimden ayrılmadığı sürece başarıları, sağlığı ve bunların da neticesinde mutluluğu yakalayacaktır. İlimden kopan, buna aykırı yaşayanların ise hayattan dert yanmaları haksızdır. İşte bu yüzden insan doğru yol peşinde koşmadan önce ilimin peşinde olmalıdır. Onu takip etmeli, onunla yaşamayı öğrenmeli ve onunla karar almalıdır. Atatürk‘ün de bizlerin ayrılmamasını istediği ilim, hayatın bize sunduğu amansız seçenekleri teke indirendir. Çünkü bilindiği gibi ‘Aklın (ilmin) yolu birdir’.

Hayatta verdiğimiz her kararın peşine keşkeleri süreceğine, geçici yanıltıcı boş heveslerimizin bir kenara bırakıp ilimle hareket etmek bizlere asıl hayatı, yaşamayı gösterecektir. Çünkü bu hayatta değişmeyen tek şey değişimle birlikte ilmin haklılığıdır. Ve son olarak da; eğer doğruyu tercih etmek yani başarılı ve mutlu biri olmak istiyorsak takip edeceğimiz, inanacağımız şeyi ve de aslında tüm bu yazdıklarımızın özetini Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk şöyle belirtmiştir; ‘’Hayatta hakiki mürşit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir dalalettir, cehalettir’’.


Yazar ruzmu : rüzgar26


Önceki eser / Eserler ana listesi / Sonraki eser

----------------------------------------------------------------------