Konusu : Hızla değişen dünyamızda Gazi Mustafa Kemal'in "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir" sözünün günümüz gençliği için anlamı, çizdiği perspektifin tartışılması.

_____________________________________________________________________________________________

5.b-3

Yazar rumuzu : radikal
Eser sıra no : 090224.13
-----------------------------------


RADİKAL ÇÖZÜM ; İLİM


Türk milleti olarak günümüze kadar nice uygarlıkları tarih sahnesine yazdık, yazmaya da devam edeceğiz. Türk milleti kendini kazandığı zaferlerle gösterdiği gibi ilimde de göstermelidir. Çünkü geride kalmış bir millet köhne bir toplum demektir. Kazanılan zaferler yeterli değildir.

Türkiye’nin çağdaşlaşma sorunu uygar kimliğini bulmaktır. Egemenlik sistemi içerisinde endüstri uygarlığını kurmak geliştirmek zorundadır. Emperyalizmin kapılarını kapatmalıdır. Üstün kültüre pasif bir hayranlık duymak budalalıktır. Uzak doğulu bir düşünür ‘Ahmak hayran olur, bağlanır, çünkü anlamaz; zeki kuşkulanır dibini karıştırır, çünkü anlar’ demiştir. Merkezi otoriteye hâkim olmak için tek anahtar üretkenlik, bilimselliğin bilinci, evrensel zihin ve tasarlamaktır. Elimiz kolumuz bağlıymış gibi oturup ne olacağımızı düşünmek endüstri uygarlığına eyvallah demektir. Emperyalistleri selametle uğurlamaktır. Hâlbuki M. Kemal Türk milletine böyle yaşamayı layık görmemiştir. Ona göre:’Ulusal bir bileşim, ulusal bir ekonomi ve ulusal bir kültür kurma bunun içinde yabancı sermayesini ulusallaştırma yoluyla, yurtdışına çıkarma ulusal demiryolu ve sanayileşme politikasıyla kalkınma, ulusal bir kültürün oluşması için gerekli örgütlenmeleri gerçekleştirmektir.’

Asıl istenilen ulusal bir kültürün ulusal bir bileşimin yaratılmasıdır. Endüstrileşmede sömürgeciliğin meyvelerini toplamak, yetiştirmek onlara monarşiyi yaşatmaktır.

Asıl temeli kendi içimizden çıkarma mecburiyetindeyiz. Biz kendi askerimiz ve kumandalarımızla yedi düveli dize getiren bir milletiz. Mürşit doğru yol demektir. Doğru yolu bulmak için araştırmak, gökyüzüne ve yeryüzüne hâkim olmak radikal bir çözümdür. Aydın, sorumluluk sahibi, ülkesini ve geleceğini düşünen gençler yetiştirmektir. Şimdi Kemalist düşünün… Yeterli sağlam bir yerde iyi bir devrimcisiniz. Devrim yeniliktir. Çağdaşlaşmak için kopyacılık yapmayın. M. Kemal taklidi kopyayı sevmezdi. Onun için amaç ‘ muasır medeniyettir’. Bu seviyeye entelektüel, araştıran, üreten bir milletle gelinir. Doğru yol için birlik de önemlidir. Bir devletin kolu makine ve kimya endüstrisidir. Nasıl ki bir makineyle bir devlet çökebiliyorsa başka bir makineyle bir hayat kurtarılıyor. Dünyaya hâkim olanlar ne kadar emperyalist de olsa kendi ilimlerine güveniyorlar. İlim bilgidir. Bilgiyi bilmek gerekir. Bilinmeyenlerin sayısı artıkça hayat zorlaşır, daralır, en sonunda yaşanmaz hale gelir. Bilgiyi bilmek doğru yola götürür. Doğru yolun kapılarını, doğru bilgi açar.

Doğru bilgi iyi bir nesil ve mükemmel bir gelecek sağlar. Bu mükemmelliğin eksik kalmaması için bizler sahip olduğumuz milli benliğimizi de muhafaza etmeliyiz. Çağdaşlaşma adına milli değerlerimizi yok etmemeliyiz. Unutmayalım ki benliğini ve kimliğini yitiren bir toplum yok olmaya mahkûmdur! Çağdaşlaşma uğruna yok olmayalım…

M. Kemal der ki;’Bu millet ve memleket ilme ve irfana çok muhtaç; eğitim ve öğretim görmek mecburiyetindeyiz. Bir millet savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla mümkündür. Hiçbir zaman hatırınızdan çıkmasın ki, cumhuriyet sizden fikri hür, vicdani hür, irfanı hür nesiller istiyor. ‘Yükselmiş ilerlemiş medeni bir millet olarak medeniyet düzeyinin üzerinde yaşayacağız. Bu hayat ancak ilim ve fenle olur.


yazar rumuzu : radikal-----------------------------------------------------------------