Konusu : Hızla değişen dünyamızda Gazi Mustafa Kemal'in "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir" sözünün günümüz gençliği için anlamı, çizdiği perspektifin tartışılması.

_____________________________________________________________________________________________

3.e-3

Yazar rumuzu : pia
Eser sıra no : 090223.09
------------------------------


HAYATTA EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR


Geçmişten günümüze sürekli değişen ve gelişen bilim nesneleri anlatmada ve kavratmada kararlı olarak ilerlemektedir.

Gerek bilim adamlarının gerekse filozofların değindiği gibi bu gelişimin önüne geçilememektedir. Çağdaş dünyada, devletlerin tek hedefi bu gelişmelere ayak uydurup bilimin efendisi olmaya çalışmaktır. Bilimin insan hayatında bu kadar önemli olmasını ‘Hayatta en hakiki mürşit ilimdir’ sözü gerçektende doğrulamaktadır. Bilime de önem verilmesinin de temel sebebi hayat içinde kaybolup giden gerçek doğruları bulması ve olağan doğruları da en iyi seviyeye getirme çabasıdır.

William Shakespeare’ nde söylediği gibi ’Cehalet Tanrı’nın laneti olduğuna göre bilgi göklere uçabileceğimiz kanatlardır.’ Şu an içinde yaşadığımız evreninde bu kadar gelişmiş ve çağdaş düzeye ulaşmış olmasını da cahil kalma korkusuna bağlayabiliriz. Bilimin insanoğlu tarafından peşinin bırakılmaması bulunan cevapların tereddüt etmeden söylenmesi gerçeğine dayandırabiliriz. Çünkü bilim adamlarının ortaya koyduğu herhangi bilimsel bir tezde neden-sonuç ilişkisi kurularak o bilginin doğru olduğu görüşü sağlanabilir. Bilim için yapılan tüm çalışmalarda genel-geçer bilgi sonucu elde edildiyse işte o zaman asıl amaca ulaşılmıştır. Felsefi olarak, bilimi ele alırsak bazı genel-geçer bilgilere de ulaşabiliriz. Thales teoremi, Pisagor teoremi, Deskartes’in bulduğu analitik geometri gibi bazı pragmatik görüşler herkes tarafından kabul edilir ve uygulanır. Yeni-pozitivistlerin ortaya koyduğu görüşler 20.yy başlarından itibaren geniş yankı uyandırmış Rudolf Carnap,Dertrand Russel,Maritz Schlik,Ernst Matc gibi Viyana çevresi olarak da bilinen bu düşünürler, matematik ve mantık gibi usa dayanan görüşler üzerinde çalışmışlardır.Bu çevreye göre doğru bilgi;doğruluk koşulu, inanma koşulu ve inancın haklı çıkarılması koşulu gibi üç tane gerekli ve yeterli koşul gerektirir görüşündeler.Fakat çağdaş dünyaya bakılırsa birkaç koşula inanmanın yeterli gelmediği bazı alanlar da var.İşte burada bilimin uygulamalı kanıtlama özelliği savunulan görüşe son rütuşu verir.

Genel olarak bakıldığında bilimi tek yönlü ele alamayız. Çünkü bilim hızla gelişmekte ve önümüze yeni gerçekler vermektedir. Her ne kadar insan hayatını iyi ya da kötü etkileyerek
olursa olsun çağdaş evrende güvenebileceğimiz tek dayanak bilimin gerçekleridir.

Bilim bu hızla ilerlerken felsefi sorunlar çoğalmakta ve felsefede de yeni görüşler ortaya çıkmaktadır. “Bilim ve felsefe arasındaki doğrusal uyum hala devam etmekte mi?” görüşünün gözden geçirilmesi gerekmektedir. Her yeni buluş felsefeye yeni sorular getirmektedir. Bilimin gerçeklerine güveniriz fakat her yeni çıkan bilimsel tezin yaşamımızı koruduğu gerçeğine ne kadar güvenebiliriz? Bilim kendi içerisinde olumlu bir şekilde hareket ederken belki de başka bir yönü insanların geleneksel hayatlarını tehdit etmektedir.

O halde bilim bütün sorulara cevap verecek kadar genişse bu sorularımıza neden tam olarak cevap verememektedir.

Konuya genel açıdan bakacak olursak bir şeye inanmak ya da onu bilmek için gerekli nedenlerin bir takım ölçütleri karşılamadığı görüşüne doğru diyebiliriz. Gelişen teknolojinin kusursuz modeli çizerek çoğalan kuşku sorularına yer bırakmaması gerekmektedir. Bilim arkasında çoğalan sorulara her yenisini ekledikçe yeni nesile az güven ve birçok kuşku bırakmaktadır. Yani artık bilime kesin bakışlar yerini septik gözlerle bakan insanlara bırakacaktır. Olağan sorunlar için her bilim adamı kendi yaptığı buluşa objektif bakıp her yönlü sorgulayıp düşündükten sonra harekete geçmelidir. Hareketlerini düşünmeyen bilime, gelecek zaten en hakiki mürşit demez, diyemez.


Yazar rumuzu : pia


Önceki eser / Eserler ana listesi / Sonraki eser

-----------------------------------------------------------