Konusu : Hızla değişen dünyamızda Gazi Mustafa Kemal'in "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir" sözünün günümüz gençliği için anlamı, çizdiği perspektifin tartışılması.

_____________________________________________________________________________________________

5.e-4

Yazar rumuzu : lider
Eser sıra no : 090225.15
------------------------------


YOLUMUZU İLİM AYDINLATIR


Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ÜN bu sözle ne demek istediğini anlayabilmek için, ilk önce "mürşit" sözcüğünün anlamını araştırmak gerekir: ‘Mürşit’ doğru yolu gösteren, kılavuz demektir. Bu açıklamaya göre, insan yaşamında en doğru yol gösterici, en yanılgısız kılavuz bilim oluyor. Bilim yalnızca gerçeği arar ve ona değer verir. Gerçek dışı şeylerin bilimde yeri yoktur. Bilim adamları bir gerçeği kanıtlayabilmek için, bazen yıllarca çalışmak ve binlerce deney yapmak zorunda kalıyorlar. Bu nedenle bilimin aydınlattığı doğru evrensel doğrudur. Bu doğruyu yadsıyarak, hurafelerle ve yanlış inançlarla hayatımızı karartmamalıyız.

Bilimi kendine kılavuz yapan insanlar ve toplumlar gerçeğin yolunda ilerlerler. Bu yol doğrunun, doğruluğun yoludur. Doğruluğun olduğu yerde iyilik, güzellik, hoşgörü ve güven vardır. İnsan ya da toplum bu yolda dünyayı, geleceği ve her şeyi olduğu gibi görebilir. Böyle olunca da uygarlık yarışında güvenli adımlarla ilerler. Tarih boyunca ya da günümüz dünyasında çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmış olan toplumlar bilime önem ve değer veren toplumlardır. Bu düşünceye sahip olanlar için, her yeni gün bir ilerleme, bir gelişme ve bir kalkınma günü olur.

Akıl, yetenek ile birleşip düşünme gücüyle beslendiği zaman, karşısında hiçbir kuvvet dayanamaz. İnsan bilgisizlikten ve cehaletin karanlığından kurtulur. Yaşadığı dünyayı daha iyi tanır. Daha iyi yaşamanın yollarını bulur. Ancak, bilim sayesinde ‘ne, nasıl, niçin’ sorularının yanıtını bulabiliriz. Bilimin yasaları vardır.

Bir takım varsayımlar, kişisel görüşler ve kalıplaşmış, katı düşüncelerin bilim diye tanıtılması her zaman karşımıza çıkmıştır. Ama bunlar bilim olmadığı gibi, bilimin ortaya çıkardığı gerçeği de hiçbir zaman değiştiremeyecektir. Bilim ancak doğrunun ve gerçeğin ortamında oluşur. Ancak onunla iyiye ve güzele gidilebilir. Böyle olduğu için, bilim, insanda hoşgörü yaratır. Katı ve kalıplaşmış düşünceli, ön yargılı olmayan insanlar yetiştirme ortamını oluşturur. Bilimin verileri ile iyi insan, iyi vatandaş yetiştirme olanakları elde edilebilir. Bilime dayalı gerçeklerle yetiştirilmiş insanlar hiçbir görüş ve düşüncenin tutsağı olmazlar. Bilim, teknolojiden tıp dünyasına, topraktan uzaya kadar tüm varlıkların yardımcısıdır. Bir ülke bilimi kendine kılavuz seçerse her alanda büyük ilerlemeler gösterir. Ülke uygarlık düzeyine ulaşır, bunun sonucunda da insanlar mutlu, sağlıklı, anlayışlı, saygılı ve huzurlu yaşarlar.

Çağdaşlık düzeyine ulaşmanın tek yolu bilimsel yaklaşımdır. Bilimi kılavuz olarak almak uygar insanların yaşadığı çağdaş bir ülkeye kavuşmak demektir.

"Hayatta en hakiki mürşit ilimdir."


Yazar rumuzu : lider


Önceki eser / Eserler ana listesi / Sonraki eser

----------------------------------------------------------------