Konusu : Hızla değişen dünyamızda Gazi Mustafa Kemal'in "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir" sözünün günümüz gençliği için anlamı, çizdiği perspektifin tartışılması.

_____________________________________________________________________________________________

2.a-2

Yazar rumuzu : kardelen21
Eser sıra no : 090218.05
---------------------------------


BİLİM VE GENÇLİK


İnsanlar yüzyıllardır gerek yaşamlarını daha kolay bir şekilde sürdürmek, gerekse merakları uğruna araştırmak,öğrenmek istemişlerdir.Bu araştırma ve öğrenme isteği daha çok gereksinim dürtüsünün harekete geçmesi sonucu doğmuştur.Tüm bu araştırma ve
çalışmalar bugünkü ilime ve fen’e temel teşkil edecek niteliktedir.Nitekim toplumdaki bozukluklar ve yetersizlikler durumunda bazı akl-ı selim insanlar,günümüzde bilim insanı olarak adlandırdıklarımız,bir tür bilimsel yöntemleri bulmaya daha sonra da kullanmaya çalışmışlardır.

Dolayısıyla fen ve bilim alanında bu şekilde gelişmeler sağlanmıştır. Fakat toplumda da gericilik faaliyetleri de bitmek bilmemiş, bilakis hız kazanmıştır.
Din,gelenek ve görenekler insanlar arasında birtakım bağlar kurmuştur.Fakat bu unsurlar kişiye ve topluma zara verdiği sürece masumiyetini kaybeder.Kişiye ve topluma ne gibi zararlar verebilir? Sözgelimi; dinsel bir neden diye ortaya konan bir durum, bilimi öğrenmeye engelse ya da toplumun geleneğinde bilime ters düşecek bir durum söz konusuysa bu kuralların bütünü topluma zarar verir,ilerleyişe engel
olur.Yani şöyle ki;ilmi gelenek ve görenekler oluşturmaz.oluştursaydı ilim olmazdı.Eğer aksi söz konusu olursa kişi ve doğal olarak toplum yalan
yanlış ,hurafe düşüncelerin esiri olur.Düşünme yetisini kaybeder ve sonunda kendini yönetemez hale gelir.Ancak bir düşünce veya birey tarafından
güdülür.

İyi eğitim görmüş, kendini en iyi şekilde yetiştirmiş, milli bilinci iliklerinde hissetmiş M.Kemal Atatürk,1.Dünya Savaşı'nda bu duruma tanıklık
etmiş,aynı hataların tekrarlanmaması için ,milletin hürriyete kavuşması için,kavuşulduğu vakit de onun korunması için ilim ve fen yanlısı olmak gerektiğini
her fırsatta vurgulamıştır.''Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir.''sözüyle de ilmin tek ehemmiyet odağı olması gerektiğini anlatmak istemiştir.Fakat anlatılmak
istenen günümüz gençlerince farklı algılanmış ola ki;bilim ve teknolojinin kölesi olunur hale gelinmiştir.

Düşünmek, araştırmak ve sorgulamak bilimin doğasında vardır. Fakat kişi ya da toplumun önüne hazır sunulan herhangi bir bilgiyi de sadece kabul etmek, bir şeylere körü körüne bağlanmaktır. Ve bunu yapmak da esasen yarı yarıya bir gericilik sayılır. Ya da tüm bu körü körüne bağlanmanın ve hazırcılığın
sonucudur gericilik.Elde var olan bilgilerin doğruluğunu,yanlışlığını araştırarak kabullenmek ve bunun üzerine daha yeni bilgiler ilave ederek ilim gelişir,toplum yücelir dolayısıyla.Maalesef günümüz gençliği hazırcı ve üşengeçtirler ki;tembel bir millet nereye ne kadar varabilir,ne kadar ilerlerse bizde bu şekilde bunun ötesine gidemeyeceğiz.

Ulu önderimiz geçmişte içinde bulunduğu zaman zarfında yaşananlardan ders almış ve sözleri dahil her davranışıyla yolumuzu aydınlatmaya çalışmıştır.
Hayatta gerçek olan tek şey bilimdir. Bilim ise akılcılıktır. İlmin olmadığı yerde manevi hayat son bulmuş,insan ve donanmalarının önemi kalmamış demektir.
Fakat ilmi sadece kabullenmek de yetersiz kalır. Teknoloji ortamlarında sanallaşmış körpe beyinler değil bizzat düşünen, üreten gençlik böyle bir millet gerek bize.
Bizler de bu doğrultu da hareket ederek bizlere emanet edilen vatanımıza, cumhuriyetimize ,adımıza yakışır bir şekilde davranalım.Tabii ki Bilimin öncülüğünde...


Yazar rumuzu : kardelen21


Önceki eser / Eserler ana listesi / Sonraki eser

-------------------------------------------------------------------