Konusu : Hızla değişen dünyamızda Gazi Mustafa Kemal'in "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir" sözünün günümüz gençliği için anlamı, çizdiği perspektifin tartışılması.

_____________________________________________________________________________________________

4.c-2

Yazar rumuzu : kardelen 37
Eser sıra no : 090223.23
----------------------------------


HAYATTA EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR


Dünya üzerinde bütün milletler için geçerlidir bu söz .Gelişmiş olan hangi devlete bakarsak bakalım ilim ve fenin gelişmiş olduğunu görürüz.Gelişememiş ülkelerde ise bu durum tam tersi olarak karşımıza çıkar.

Teknolojinin ve pozitif bilimlerin hakim olduğu bu çağda gelişmişliğin, zenginliğin ve gücün simgesi ilim, gelişmemişliğin simgesi ise ilimsizliktir. Her geçen gün daha da ileriye giden teknoloji ve bilim ,ülkelerin hatta dünyanın kaderini belirlemektedir.

Böylesine önemli bir konuda yani “ilim”de acaba biz ne durumdayız? Ülkemizin “ilim”i ne düzeyde?İşte bütün bu soruların cevabı ne kadar çalıştığımıza ve ilim konusundaki gelişmeleri takip edip etmediğimize bağlıdır.

Elbette ki ilimdeki birikimimiz ve çalışmalarımız olmazsı gerekenden daha az bir düzeyde. Eğer bu düzeyi normalin de üstüne çıkarabilirsek işte o zaman tam anlamıyla gelişmiş bir ülke konumuna ulaşmış olacağız.

Ulu Önder Atatürk’ün bu önemli sözü , onun ilime ne kadar önem verdiğini ve ileri görüşlü bir lider olduğunu göstermektedir.

Onun bizden istediği gibi yol gösterici olarak ilim ve feni seçmeliyiz. Ancak bu şekilde “o”nun gösterdiği hedefe; çağdaş uygarlıklar seviyesine ulaşabiliriz.


Yazar rumuzu : kardelen37


Önceki eser / Eserler ana listesi / Sonraki eser

--------------------------------------------------------