Konusu : Hızla değişen dünyamızda Gazi Mustafa Kemal'in "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir" sözünün günümüz gençliği için anlamı, çizdiği perspektifin tartışılması.

_____________________________________________________________________________________________

3.e-1

Yazar rumuzu : ıhlara
Eser sıra no : 090223.07
---------------------------


TEK GERÇEK YOL BİLİMDİR


İnsanın hayattaki tek gerçek kılavuzu “bilim”dir. Bilim; gerçeği arar, yol gösterir. 
Hayatımızın hangi döneminde olursa olsun, hepimizin iyi bir kılavuza ihtiyacı vardır. Bu kılavuz hayata at gözlüğü ile değil, hoşgörü ve olduğu gibi bakmayı öğretir. Bilim, ışık saçan bir kılavuzdur. Öyle ki; o ışık sadece en yakınını aydınlatmaz, o ışık yüzyıllar sonrasını bile aydınlatabilecek güçtedir. Bu kılavuzu iyi ve yerinde kullanırsak, değerlendirebilirsek; hiç kimsenin şüphesi olmasın ki Dünya döndükçe o ışığın aydınlığından sonsuza dek faydalanabiliriz. 


Toplumumuzdaki dar görüşlü insanlar, gerçek dışı, kanıtlanabilir bir değeri olmayan olaylara inanırlar. Bu insanlar, etraflarındaki insanları da inandırmaya çalışırlar. Gerçek dışı olguların bilimde yeri yoktur. Bilim; sadece gerçeği arar, araştırır ve çözümler. Bilim dışındaki olgulara inanmak, o ışıktan biraz olsun faydalanamamaktır. Bu durum; o toplumu hatta o ülkeyi karanlığa boğar. Halbuki bilimin önderliğinde gidilen her yol gerçektir, aydınlıktır. Aydınlık yarınlara sahip olmak, gelecek nesillere doğrunun sadece bilim kılavuzluğunda olduğunu anlatmak için herkesin o ışığın altında toplanması gerekir. Bilimin yani gerçek kılavuzun arkasından emin adımlarla gitmek aydınlığa yürümektir. 


Ulu önder Atatürk; bir bilim adamı değildi ama harika bir yol göstericiydi. Bu sözü bize miras bıraktı. Bu söz ile o ışığı daha çok aydınlattı. Biz gençlere hep güvendi. Onun kılavuzluğunda ülkemizde çok değerli bilim insanları yetişti. Bu yetişen bilim insanları kendi ışıklarıyla yarınları aydınlattı. Her ne kadar ülkemizde bilime verilen önem gün geçtikçe azalsa da bu durumu yeni neslin düzelteceğine yürekten inanan bir Atatürk Genci’yim. Ata’mızdan aldığımız bilim meşalesini sonsuza dek taşıyacak ve bizden sonraki nesillere devredeceğiz.


Bilimin açtığı yol asla karanlık olmaz !


Karanlıkta kalmamak için bilimin kılavuzluğundan asla vazgeçmeyelim !!!
 Yazar rumuzu : ıhlara


Önceki eser / Eserler ana listesi / Sonraki eser

-------------------------------------------------------