Konusu : Hızla değişen dünyamızda Gazi Mustafa Kemal'in "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir" sözünün günümüz gençliği için anlamı, çizdiği perspektifin tartışılması.

_____________________________________________________________________________________________

2.d-1

Yazar rumuzu : hekim
Eser sıra no : 090220.06
------------------------------


HAYATTA EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR


Hayatta hakikatı görmek mi istiyorsunuz?

Hakikatı görmek istiyorsanız; onu ilimde yani gerçeklerde arıyabilirsiniz.

Mesela; bilgili bir insan ile bilgisiz bir insanı kıyaslayalım. Aradaki fark yalnızca akıl ve bilimden gelecektir.

İlim bir ağaçtır. İlimin meyveler ise akıl ve bilimdir. Akıl ve bilimi kullanmakta insanlara bağlı olan bir unsurdur. Kimi insanlar vardır. Eğer bunlar akıl ve bilim dışında yol arıyorlarsa bu yarşta gerçekten geride kalmışlardır.

Çağdaşlaşmanın da tek bir yolu vardır: Akıl ve bilime önem verip onu gerçek tutmaktır.
Bilgisiz bir insan ise meyvesiz bir ağaç gibidir.Ama isterse yenilenebilir. İnsanın istediği zaman yapamayacağı hiçbir şey yoktur.
Onun yalnızca aklı ve mantığını kullanması onun ilmini arttırıp hakikatı gösterecektir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’de “ Bilim ve fenin dışında yol aramak; dalgınlıktır, bilgisizliktir, doğru yoldan sapmaktır” demiştir.

Şunu asla unutmayalım!

Gerçek ilim ile ilim ise bir hakikat ile mümkündür.


Yazar rumuzu : hekim


Önceki eser / Eserler ana listesi / Sonraki eser
------------------------------------------------------------