Konusu : Hızla değişen dünyamızda Gazi Mustafa Kemal'in "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir" sözünün günümüz gençliği için anlamı, çizdiği perspektifin tartışılması.

_____________________________________________________________________________________________

3.c-3

Yazar rumuzu : hayal
Eser sıra no : 090222.01
----------------------------


İLİM HAZİNESİ


İnsanlar her şeyi yapabilir. Ancak gerçeğe sadece ilim sayesinde ulaşırlar.

Gençler, milletlerin en değerli varlıklarıdır. Dünya adına yapılan ve yapılacakların emanet edildiği kişilerdir. Gençler sayesinde sonsuz olan bilgiye yenisini ekleme gayretinde bulunulmalı.

Gerçek ve doğru bilgiye ulaşabilme özgür bir düşünce ortamının varlığını gerektirir. Baskıcı bir ortamda özgür düşünce var olamaz. İlk ortam ailedir. Her şey ailede başlar. Eğer aile demokratik bir aile değilse o ortamda büyüyecek olan çocuk benliğini kazanamaz. Zaten böyle bir aile yeniliğe açık olmadığı için çocuğuna verebileceği de bundan fazlası değildir. Bu da onun ileride büyük ihtimal katı, kuralcı biri olmasına neden olur. Bu durum da ortaya sabit fikirli bir insan doğurur. Ne kadar okursa okusun, ondan ilerleme adına bir şeyler yapması beklenemez bir hale gelir. Yani özgür düşüncenin oluşumunda anne babanın etkisi büyüktür.

Kişi rahatça düşünebildiğinde bilgiyi öğrenmeye, var olan bilgiyi geliştirmeye ve yeni bilgiler üretmeye başlar. Bu da onun kendisine dünya insanı olma vasfını kazandırır. Kişi bilgiyi ürettiğinde en başta kendisine yarar sağlamış olur. Böylece kendini geliştirmiş olur. Yeni durumlar yaratabildiğini gördükçe kendine güveni artar ve bu bilgiyi geliştirir, yeni bilgiler üretir. Bu bilgiyi üretmede cesaret aldığı ailesine de yarar sağlamış olur. Böylece onların emeğine karşılık herkesin yararına bir insan oluverir. Daha sonra çevresine, ileriki aşamada ülkesine , son olarak da dünyaya yararlı bir kişi olur. İşte tam da bu dünya insanıdır.

Bilgiyi edinmede, onu üretmede okulların etkisi çok büyüktür. Tabii ki yalnızca okula bağlılık yetmez. Çünkü okul olmadan da bilgeliğe ulaşanlar çoktur. “Biz cahil dediğimiz zaman, mektepte okumamış olanları kastetmiyoruz. Kastettiğimiz ilim, hakikati bilmektir. Yoksa okumuş olanlardan en büyük cahiller çıktığı gibi, hiç okumak bilmeyenlerden de hakikati gören gerçek alimler çıkabilir. ATATÜRK” İşte bu, zamanında gelecek tüm neslin hayatına devrimler katan bir adamın sözü. İlmin gerekliliğinden, onun yol göstericiliğinin hakikatinden en doğru ve geçerli bir biçimde bahseden büyük önder. O, tam bir dünya insanı. Buna verilebilecek en uygun örneklerden birisidir kendisi. O , her zaman ilmi ve bilimi savunmuş; bu gerçeklerin hiçbir zaman gökten inme bilgiler olmadığına inanarak yine bu bilgilere de hiçbir zaman şeyhler, dervişler, müritler tarafından ulaşılamayacağını dile getirmiştir. Aklı başında olan her insanın farkında olması gereken hususlardır bunlar. İlim en doğru yoldur. Ondan sapmak bizi karanlığa götürecektir. Onun yerine başka şeylerden medet ummak ya da sadece başkalarının yaptıklarıyla yetinmek bizi aşağılık seviyesine iten sebepler olacaktır. Bu sözün hakikatine inanıp inanmamak söyleyenine inanmakla aynı durum değildir. Atatürk ün söylediği bu söz aslında çoğu insanın bildiği ve uyguladığı bir gerçektir. Söylendiği zamanlarda insanlar için ve özellikle gençler için çok büyük bir yere sahip olmuş ki o dönemde büyük bir ilerleme kat edilmiş. Daha sonraki nesil her ilerlemenin kendiliğinden olacağını sanmış. Ama zamanla bu düşünce gençlerin durağanlaşmasına sebep olmuştur.

Çağdaşlaşmayı öngören temel kural bilgidir. Hiçbir zaman tükenmeyeceği gibi hiçbir zaman da aynı kalmayacak. Çok zor şartlarda ilmin peşini bırakmayan, çoğu kez de baskı altında kendi düşünceleriyle var olan milyonlarca genç vardır. Bunun haricinde bulunduğu çok iyi koşulları fırsata çevirenler de fazlasıyla mevcuttur. Doğruya güvenen, gerçeğin peşinden koşan ve ilerlemenin tabii yolu olarak ilmi benimseyen gençler günümüzde yerini koruyor. Bundan sonra da biz elimizden geleni yaparak ilim ve bilim adına gerekeni yapmalıyız. Ortaya çıkacaklar hep bir öncekinden daha iyi olmalı. Bizim hedeflerimiz tembelliklerle var olanlar değil; azim ve kararlılıkla gerçeğin peşinden koşarak insanlığın yararına bilgiler üretmek olmalıdır.


yazarın rumuzu : hayal


Önceki eser / Eserler ana listesi / Sonraki eser

------------------------------------------------------------