Konusu : Hızla değişen dünyamızda Gazi Mustafa Kemal'in "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir" sözünün günümüz gençliği için anlamı, çizdiği perspektifin tartışılması.

_____________________________________________________________________________________________

7.a-2

Yazar rumuzu : gümüş diken
Eser sıra No : 090227.07
------------------------------------


HAKİKAT İLİMDİR


Yaşantımızda bizim için neyin önemli olduğunu düşünürsek birçoğumuz kişisel konulardan bahseder. Ama bunu kişisellikten çıkarıp da bütün olarak ele aldığımızda; ailemiz, toplumumuz, ülkemiz aklımıza gelmektedir. Bu önemi ülkemiz için düşünürsek, uluslararası alanda en önemli varlığın ilim olduğunu görürüz. Öyle ki; Hz. Muhammed’in “İlim, Çin’de bile olsa gidip, alınız!” sözü geleceğe ışık tutmuştur.

Gazi Mustafa Kemal, bir insanın yapabileceklerinden veya yapması gerekenlerden fazlasını gerçekleştirmiştir. Diğer devletlerden geride kalmış bir imparatorluğun yerine çağdaş, demokratik bir devlet kurmuş ve bunu ilimle başarmıştır. Herzaman ilme önem vermiş, onu yüceltmiştir.

Gazi Mustafa Kemal, ilmin ne kadar güçlü olduğunu anlatmıştır. Fakat ilim insanlığa mutluluk getirdiği gibi bazen de çok kötü bir silaha dönüşebilir. Çünkü ilmi ilerlemek için kullanmayan bazı beyinler, onu tehlikeli hale getiriyor. Günümüzde yaşanan birçok olay bunun şahididir. Zamanında atılmış olan atom bombasıyla Hiroşima’da ölen zavallı insanlar, acı çeken çocuklar bunun birer kanıtıdır. Filistin’e atılan füzeler, birer ilim ürünüdür. Ve sonunda ölen, bir şeyden haberi olmayan sayısız çocuk ve daha niceleri...

İşte, ilmin kudreti ve getirdikleri… Bir devlet ilme önem vermediği, yeni nesli eğitmediği sürece ne kadar iyi olursa olsun herzaman bir şeyler eksik kalacaktır! Bu eksiklik başarıya giden yol olarak gördüğümüz ilimdir. İlim, yeri gelir insan yaşamını önemli derecede kolaylaştırır; yeri gelir insanın yaşamını yok eder. Bunu ilim yapmaz belki de; ama ilimi yanlış düşünceler doğrultusunda kullanan beyinler yapabilir.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, kurmuş olduğu devletin herzaman çağdaş, kendisini uluslar arası alanda ispatlamış, demokratik, başarılarıyla büyüyen bir devlet olmasını istemiştir. Bunu istemekle kalmayıp amacı doğrultusunda çalışmalar yapmıştır. İlk önce, birçok zorluğun üstesinden gelip, kuracağı devletin yönetim şeklini oluşturmuş, devleti kurmuştur. Bu başarısını inkılâplarla pekiştirmiştir. Herzaman dediği gibi;

“HAYATTA EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR…!”


Yazar rumuzu : gümüşdiken


Önceki eser / Eserler ana listesi / Sonraki eser

------------------------------------------------------