Konusu : Hızla değişen dünyamızda Gazi Mustafa Kemal'in "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir" sözünün günümüz gençliği için anlamı, çizdiği perspektifin tartışılması.

_____________________________________________________________________________________________

5.d-3

Yazar rumuzu : gitarist
Eser sıra no : 090225.09
------------------------------


HAYATTA EN GERÇEK YOL GÖSTERİCİ BİLİMDİR


Atatürk, “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.”sözüyle hayattaki en gerçek yol gösterici ve klavuzun bilim olduğunu vurgulamıştır.Zaten mürşit kelimesi de doğru yolu gösteren,klavuz demektir.Buna göre insanların ve toplumların yol göstericisi bilimdir.Çünkü bilim gerçeğe,deney ve gözleme dayanır.Gerçek olarak sayılmayan ve gerçeğe uygun olmayan hiçbir kavramın bilimde yeri yoktur.O halde,bilimi kendine klavuz olarak seçenler gerçeğin yolunda ilerler.

Bilimin ortaya çıkması insanlar sayesinde olmuştur.Çünkü insanoğlu sürekli değişim ve gelişim içerisindedir.Çevresinde olup bitenleri merak etmiş ve onları anlamaya çalışmıştır.İşte, bu bilme isteği insanoğlunu araştırma,deney ve gözlem yapmaya yöneltmiştir.

Atatürk’ten önce insanlar hep başkasının aklı ve düşünceleriyle hareket ederdi.Kendi düşündüklerinin ne kendileri için ne de başkaları için bir önemi yoktu.Oysa kendi düşünceleri bilim için çok değerli olabilirdi.Akıl denen şey yetenekleri istediği gibi kullanabilir.Ama o dönemde buna imkan yoktu.Çünkü padişah diye bir kanun vardı.Tüm hak ve hukukların anası da babası da oydu.her zaman ve her yerde onun sözü geçerdi.Tabi bu yönetim şekli Atatürk ortaya çıkana kadar böyleydi.Atatürk her zaman için Cumhuriyetin halka uygun bir yönetim şekle olduğunu vurguları.Sürekli olarak da bunun için çalışmalar yaptı.Onunla birlikte hak ve hukuk el değiştirdi.O hiç kimsenin başkasının aklıyla ve düşünceleriyle hareket etmemesi gerektiğini savunurdu.Her insanın kendi kendini yönetebileceğini biliyordu.Bence de herkes kendi kendini yönetmeli,asalak gibi yaşamamalıdır.Yaptığı çalışmalarıyla,araştırmalarıyla Türkiye’yi çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarmalıdır.

Aslında Atatürk’ün söylemiş olduğu her söz yol gösterici nitelikteydi.Bu niteliklerde tutuculuk ve geri kalma yoktur.Amaç her zaman daha ileriye gidebilmektir.Böyle olunca da özgürlük yarışında güvenli ve sağlam adımlar atılır.Önümüzdeki her gün bir ilerleme yarışı olur.Bilimi kendine klavuz seçen herkes de bu yarışta galip gelir ve gerçeğin yolunda ilerler.İlerlenen bu yolda iyiliğin,güzelliğin,doğrunun yoludur.Bilimde ancak doğrunun ve gerçeğin egemen olduğu yerde oluşur.Ancak bilim yoluyla iyiye ve güzele gidilir.İnsanlar arasında sevgi,saygı,hoşgörü ortamı oluşur.Bilimin verileri ile iyi insan yetiştirme alan ve olanakları elde edilir.Yetiştirilen bu iyi insanlar da daha ilerisine adımlar atarak bilime yardımcı olur ve bilgisizliğin karanlığından kurtulabilir.Yaşadığı ortamı daha iyi tanır ve hayata daha parlak gözlerle bakar.

Bilim artık bir iktidar haline gelmiştir.Böylece teknik icatlar birbirini izlemiştir.Tüm bu gelişmelerin insanoğlu için anlamı bilimin her alanda hakimiyet kurmaya başlamasıdır.Artık bilim çağında yaşıyoruz.İçinde bulunduğumuz bu yüzyılda uzay çağı olarak tasarlanmaktadır.Doğa karşısında bilimle güçlenen insana,mükemmel teknolojileri yaratma yolu açılmış sanayi devrimiyle artan bu güçlenme doruğa çıkmıştır.Artık yirmi birinci yüzyıl bilgi ve teknoloji çağı olarak tanımlanmaktadır.İnsanlar adeta bilim ve teknoloji fırtınasına tutulmuştur.Bu teknoloji fırtınası da hayatımızı kolaylaştırmış ve giderek de kolaylaştırmaya devam etmektedir.
Bilim çoğu alanda yer bulmuştur.Tarih,coğrafya,matematik,fizik gibi.Örneğin;kimyada değişmeyen bir yargı vardır.Suyun 100 derecede kaynaması.Bu her zaman ve her yerde aynıdır.Çünkü bu deney ve gözlemlerle ispatlanmıştır.Biliminde temelinde deney,gözlem ve birçok yasa vardır.Eskiden beri kişisel görüşler,varsayımlar,kalıplaşmış düşünceler bilim diye tanıtılır.Tabi ki herkesin kendine göre doğru sayılan düşünceleri vardır ve bu düşünceleri bilim olarak ifade etmek isterler.Fakat bu düşünceler sadece akılda ve sözde kalırsa bilim olmaz.Araştırmalar yapılmalı,deney ve gözlemlerle desteklenmelidir.Bunlar sadece kişinin kendi düşünceleri olmayabilir.Başkasının bilimsel araştırma sonunda doğru olarak kabul ettiği bilgiler kendi yapmış olduğumuz deney ve gözlemlerle yanlışlanabilir.Söz gelimi fizikte yıllarca geçerliliğini koruyan “ışığın dalgalar halinde yayılma teorisi” yanlışlanıp bunun yerini “tanecik kuramının” alması gibi.

Bilginin ve bilimin göz kamaştıran gelişimi bilimi değerli hale getirmektedir.Günümüzde bilimsel gelişmenin hızı ve sonuçları inanılmayacak kadar çoktur.Bu gelişmelerin hızını artık takip etmekte zorlanmaktayız.Hayatımızı kolaylaştıran teknolojiler ve buluşlar bunun en büyük kanıtındır.

Bugün önemli olan,bilimin düşüncelerimiz,umutlarımız,adetlerimiz üzerindeki etkisinin durmadan artmakta olduğu ve belki de daha birkaç yüzyıl artıp gideceğidir.Bizlerde bilimi kendimize klavuz olarak seçmeli,hiçbir görüş ve düşüncenin tutsağı olmamalıyız.Çünkü “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.”


Yazar rumuzu : gitarist


Önceki eser / Eserler ana listesi / Sonraki eser

----------------------------------------------------------------