Konusu : Hızla değişen dünyamızda Gazi Mustafa Kemal'in "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir" sözünün günümüz gençliği için anlamı, çizdiği perspektifin tartışılması.

_____________________________________________________________________________________________

1.e-3

Yazar rumuzu : gençlerin sesi
Eser sıra no : 090218.01
-------------------------------------


GENÇLERİN SESİ


Atatürk'ün sözünde mürşit olan ilim gençlerin ilime verdiği önemi yüksek ölçüde vurgulamıştır.Bilimde her şey doğrudur ki o yüzden gençler kendilerine bilimi bir yol gösteren olarak görüp,kendilerini ilime,fene adamış bir birey olmuşlardır.onlar bu yolda güvenle ilerler ve de gerçekleri görebilirler.Bu durumda gençler geleceğe güvenle bakarak emin adımla yollarında ilerlerler.İnsanlar cahillikten,bilgisizlikten küçük dünyalarına tuttukları ışıklarla aydınlanır.Ona orayı geniş bir açıyla gösteren ilim hayatında ki yerini,işlevini daha iyi tanır.

Ön fikirli olan insanlar hoşgörüsünü yitirmiş,karanlığa hapsedilmiş insanlardır.İlimin onların karanlık dünyalarını aydınlatan bir ışık,kalıplaşmış bilgiden çok yol gösteren bir kılavuz olduğunu anlar ve o yönde hareket ettiklerinde hayal gücündeki etkileşimi üst seviyeye çıkardıklarını anlarlar.Mustafa Kemal'in ileri görüşlülüğü ve bilime önem vermesi gençlerin bu yolda önünü açmıştır.Bizlere en doğru yolu gösteren bilim önem verdiğimiz değerleri,doğruları mutlaka ilimde aramamız gerektiğini anlatmıştır.Cumhuriyet gerek gençlerin önünü açmakta gerekse gençleri faydalı olan şeylere yönlendirmeyi başarabilmiş ki bir devletin,uygarlık düzeyini yükselten gene biz gençler olacaktır.

Gençlerin beynindeki o kalıplaşmış düşünceleri atıp kendilerinin nerde olursa olsun başarabildiklerini göstermek her şeyden önemli olsa gerek.Hakikat umulmadıkça bir anda ilimin eşliğinde her şeyin üstesinden gelip,kendini geliştirmiş,elinden gelen her şeyi yapmış ve kanıtlamış olan bizler o büyük hayal dünyamızda değer verdiğimiz buluşları tercüme bile edemez.

Biz gençlerin gelecek nesile bırakacağımız tek şey ilimdir.Geleceği gören gençler asla başka milletlerin uygarlığı altına giremez ve bilimin doğruluğundan vazgeçemez..


Yazar rumuzu : gençlerin sesi


Önceki eser / Eserlerin ana listesi / Sonraki eser

--------------------------------------------------