Konusu : Hızla değişen dünyamızda Gazi Mustafa Kemal'in "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir" sözünün günümüz gençliği için anlamı, çizdiği perspektifin tartışılması.

_____________________________________________________________________________________________

5.b-4

Yazar rumuzu : filozof
Eser sıra no : 090224.14
---------------------------------


HAYATTA EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR, FENDİR


Hayatta gerçek yol göstericinin ilim olduğunu kabul etmemek, hayattaki bir takım sorunların çözümlerini bilim dışında aramak tabi ki cahilliktir.

Küreselleşmiş bir dünyada yaşayan birey olarak, ilmin tamamen bir yol gösterici olduğunu söylemek zor. Evet, ilim daima bir yol gösterici olmalıdır, lakin ilmi günümüz koşullarında değerlendirirsek, ilmin bir yol gösterici olmaktan çıkıp, karmaşık yapılara dönüştüğünü anlayabiliriz. Bunun en iyi örneğini bize tıp bilimi vermektedir. Küreselleşmiş olan dünyanın olumlu getirileri sayesinde tıp ilerlemiş, kanser gibi mühim hastalıklara çareler üretmiştir. Lakin kanser gibi mühim hastalıklara çareler bulan tıp bilimi, basit gördüğü “epilepsi” hastalığına çare bulamamıştır. Sırf bu yüzden uygunsuz alanlarda nöbet geçiren epilepsi hastaları, ya yaşamını yitirmiş, ya da sakat kalmıştır.

İkinci bir örnek olarakta atom bombasını vermek isterim. Atom bombası üretilirken bilim ışığında, bilimsel gerçeklikler dikkate alınarak üretilmiştir; yalnız 2. dünya savaşı başta olmak üzere, birçok savaşta atom bombası kullanılmış ve bu yüzden birçok insan yaşamını yitirmiş, medeniyetler yok olmuştur. Şu bir gerçektir ki; biz insanlar ilmi çıkar doğrultusunda kullandığımız müddetçe ilim, ilim olmaktan çıkıp bambaşka bir hal alacaktır.

Asıl ilim doğru yolu gösterendir. Bu şekilde tanımlanmıştır, böylede kalmalıdır. Yalnız, yaşama koşullarımız, kültürden soyutlanıp medeniyete bağlanışımız bunu engellemiş, ilime farklı anlamlar atfetmiştir.

Ayrıca bilim, gerçek bilimciler tarafından kullanılmalıdır. Müspet ilme ancak bu şekilde ulaşılır.

İmkânsıza inanmayan bir genç olarak, azmin ve sebatın ilmi düzelteceğine inanmaktayım.


yazar rumuzu : filozof--------------------------------------------------------