Konusu : Hızla değişen dünyamızda Gazi Mustafa Kemal'in "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir" sözünün günümüz gençliği için anlamı, çizdiği perspektifin tartışılması.

_____________________________________________________________________________________________

4.e-3

Yazar rumuzu : Eix+1=0
Eser sıra no : 090224.03
--------------------------------------


BİR MUTLULUK ARACI : BİLİM


İnsan denilen duygusal varlık, duyguları gereği, bazı kavramları hayata aksiyomlar olarak taşır. Bu kavramlardan insanın hayatına yön verenlere baktığımızda sevinç ve üzüntüyü görüyoruz. Bunların aksiyom olduklarına şöyle karar verebiliriz: Yürürken düştüğümüz için hiçbirimiz sevinmiyoruz; ama düşünce neden üzüldüğümüzü de bilmiyoruz. İçgüdüsel olarak yürürken düşmemeye, bıçak kullanırken elimizi kesmemeye, üzülmemeye, daha çok sevinmeye çalışıyoruz.

Hedefin mutluluk, hedefe ulaştırılacak varlığın insan olması, akla, insanın hedefe nasıl ulaşacağı sorusunu getirir. İnsan hedefe bilimle ulaşacaktır. Bilim, insanın gerek kölesi gerek hocasıdır; gerekse ona yaşam koşullarını sağlayan yegâne araçtır. Mutluluk yolunda yürüyen insanın engelleri aşmada kullandığı gereçtir bilim. Örneğin, arkadaşlarıyla sohbet etmekten mutlu olan bir insanın arkadaşlarıyla konuşması için harcayacağı zamanı, ona haz vermeyen işlerin kısa sürede bitmesini sağlayarak yaratan, bilimden ayrı düşünmediğimiz teknoloji değil midir ya da çalışmayı seven bir insanın işini daha doğru yapmasını sağlayarak onu sevindiren, mutlu eden bilim değil midir? Mısır’da Nil nehri kıyısına yapılan merdiven şeklindeki ölçü aleti, matematiksel olarak suyun yükseliş hızını göstermiş, böylece nehrin taşmasıyla meydana gelen kayıpların önüne geçilmiş, tarımdaki verim de artmıştır. Amatör bir satranç oyuncusunun usta bir oyuncuyla oynadığı bir oyunda amatörün kazanmasının tek yolu, iyi gözlem ve sistematik bir düşünceden geçer. Bilimin özelliklerinde sistematik düşünme ve gözlemin bulunması dikkatlerden kaçmamalıdır.

Bilim ve bilimsel çalışmaların sonucu, her zaman insan için yararlı olmuştur. Şimdi “Peki, ya atom bombası?” diyeceksiniz. Atom bombası, bilimsel bir buluş değildir. Çekirdek tepkimelerini gözlemleyip enerjiden yararlanmayı düşünen, bilim adamıdır; çekirdek tepkimelerini diğer insanlara zarar vermekte kullanan ise vahşi insandır. Bu insansı’nın yol göstericisi de vahşettir. Vahşetin yol göstericiliği insanların zararınadır ve insanı mutlu olma amacından uzaklaştırır.

İnsan, atılan bir topun neden düştüğünü merak eder, bir mıknatısın demiri neden çektiğini anlamaya çalışır. Anladığında da bunu yararına kullanır. Japonya’daki hızlı trenlerde, mıknatısın bir kutbunun başka bir mıknatısın aynı kutbunu itmesi bilgisi kullanılır. Bu trenler sayesinde insanların yolculukta harcadığı zaman azalmış, insanlar kendilerine daha çok zaman ayırabilmiştir.

Tüm bu yazılanlar bilimin olmaması halinde insanın ne kadar ışıksız kalacağını göstermektedir. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz: İnsanoğlu mutluluğa ulaşabilmek için bilimi bir araç ve bir yol gösterici, mutluluğun yolunu gösteren bir rehber olarak görür; çünkü bilim dışındaki yol göstericiler nesnel değildir, yanıltıcıdır, gerçek dışıdır. Bir daha düşünürsek hayattaki en hakiki mürşit gerçekten ilimdir, fendir


Yazar rumuzu : Eix+1=0


Önceki eser / Eserler ana listesi / Sonraki eser

-----------------------------------------------------