Konusu : Hızla değişen dünyamızda Gazi Mustafa Kemal'in "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir" sözünün günümüz gençliği için anlamı, çizdiği perspektifin tartışılması.

_____________________________________________________________________________________________

4.a-4

Yazar rumuzu : düşlerimiz
Eser sıra no : 090223.15
-------------------------------------


BİLİMİN SESSİZ ÇIĞLIKLARI


Bilimin yolculuğundayız,yolumuz sonsuz...Her adım bir emeğin karşılığıdır.Nice denizler aştık adını bile unuttuğumuz ve nice canlar verdik bir savaş uğrunda. Sokrates,Macellan, Jordano Bruno ve ölümün kutsallığını tadamayan,ansız ölümlerin izini süren daha nice bedenler var.Hayatın çığlıkları arasında boğulmaya terk edilmiş bu kaçıncı vurgundur.Ancak yok olmaya mahküm edilmiş cehaletin de sonudur.Artık sanayi devrimiyle birlikte insanoğlunun yeni yelkenlileriyle ufka yolculuğunun vakti gelmiştir.Feodal rejim yıkılmış, özgür düşünce ortamı oluşturulmuştur.Buna rağmen halen çözümünü bulamadığımız milyonlarca sorusu vardır bilimin.Örneğin güneşin gerçeği görünümünden ibaret değildir.Kimbilir görünmedik kaç yüzü vardır gecenin. Bilinmezlere gebedir yarınlar.Kim çözmüştür bilimin anlamını ya da kaçımız bulmuştur ardında bırakılan gizli bir kapının ötesindeki anahtarı?

Bilimin yolunda yürüyenler bir uğraş içersindedir.Sınırın sonunun arayışıdır bu ve her anımızda bilimin adına yeni bir başlangıcın habercisi olmuşlardır.Hayatın derinliklerinde gerçeklerin basamaklarını hızlıca ilerlemişlerdir.Daha yetmiş üç yıl önce bilimin uzaya tırmanışının öyküsüyken,şimdi ise eksi yüzkırk derece soğukluğa varan Mars yüzeyine bile ayak basılışının övgüsü...İnsanoğlu olarak bu bizim başarımız,bizim gururumuz. Daha belki hangi başarılara öncülük edecektir dünden öğrendiklerimiz.

İnsanoğlunun izlerini dünyaya bıraktığı andan itibaren bilimin de temelleri aklın derinliklerinde can bulmuştur.İlkçağlardan bu yana yapılan her buluş geleceğin görgemli yaşantısına da adeta ışık tutmuştur.Kuşlar yoluyla haberleşmenin keşfi,yirminci yüzyılda hayatımızın her karesinde kullandığımız cep telefonlarının gölgesinde kalmıştır.Şuan ise yürümek yerine koşan bir teknoloji karşısında amansız bir mücadele rüzgarları esmektedir.Yaşamın çıkmazları arasında yarının dahi bize neler getireceği konusunda kesin yargılara varmakta zorlanmaktayız.

Doğanın hükmüne karşı koyan sayısız mimariler,denizin mavi dalgaları arasında süzülen vapurlar,yaşantımıza saniyeler içersinde yön veren bilgisayarlar ve hayatımızı kolaylaştıran diğer tüm icatlar;bilimin bize armağan ettiği meyvalarıdır.Biz bilimin zahiri
yollarında yürürken adım adım,hayatın kirli ırmaklarına karışmamalı nehrimiz.Her cefa-
sına katlandığımız yollarında gizlidir bilimin sessiz çığlıkları...


Yazar rumuzu : düşlerimiz


Önceki eser / Eserler ana listesi / Sonraki eser

------------------------------------------------------------