Konusu : Hızla değişen dünyamızda Gazi Mustafa Kemal'in "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir" sözünün günümüz gençliği için anlamı, çizdiği perspektifin tartışılması.

_____________________________________________________________________________________________

2.a-5

Yazar rumuzu : duman gözlüm
Eser sıra no : 090219.03
-------------------------------------

HAYATTA EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR


Mustafa kemal Atatürk’ün bu sözünü bilmeyen yoktur. Atatürk bu sözü 1924 yılında Kurtuluş Savaşımızın başlatıldığı il olan Samsun’da söylemiştir.

Atatürk bu sözle insanların ve toplumların hayatında en gerçek yol göstericisi olan ilim ve bilimin ne kadar önemli ve vazgeçilmez bir unsur olduğunu belirtmiştir. Bilim yalnızca doğruyu arar ve ona değer verir. Doğru olmayan hiçbir şey bilim yolunda ilerlemez. Bilim insanlara kaynaklık ederken iyilik ve güzellik verir. Çünkü bu yolda gericilik ve tutuculuk yoktur.

Atatürk bu sözü o dönemde kendilerini yol gösterici sanan halkı gericiliğe karanlığa ve yobazlığa iten derviş ve tarikatçılara karşı söylemiştir. Halka doğru yolun sadece ilim ve bilimin sayesinde ulaşılabileceğini belirtmiştir.

Bilim birçok alanı içerisine alır. Ulaşım, haberleşme, yer altı kaynakları depremler vb. hakkında araştırma yaparak insanların hayatını kurtarmakla kalmadığı gibi merak duygusunu da giderir. Bilime değer veren ülkelerin diğer ülkelerden her alamda üstünlükleri görülmüş ve dünya üzerinde söz sahiplikleri üst plandadır. Bilime gereken önemi vermeyen ülkeler ise gün geçtikçe gerilemekte ve insanları birçok sorunlarla karşı karşıya kalmaktadırlar hatta bilime önem vererek gelişen ülkelerin sömürgesi olmaktan kurtulamamışlardır.

Hayatımızın birçok ihtiyacını ilim ve bilim sayesinde karşılamaktayız. Bilimin sonucu olan elektriğin nasıl evimizi sokaklarımızı ve çevremizi aydınlatıyorsa ortaya çıkardığı gerçek sonuçlarda beyinlerimizi çalıştırıp aydınlatmaktadır.

İnsan hayatta var olmak için, güçlü olmak, başarmak ilim ve bilimi takip ederek onlardan yararlanmak zorundadır. Aksi halde hayat çekilmez olur. Toplumlar, uluslar ve ülkeler için durum böyledir. Bunları elde etmenin yolu da akıldır. Bilim ise akla dayanır. Aklını iyi kullanan toplumlar ve ülkeler için hayat daha kolay gelecek ise daha aydınlık olup yaşam sıkıntısız geçecektir.

Atatürk pek çok başarı ve zaferlerin top ve tüfek ile değil, ilim ve bilim sayesinde kazanılacağını dile getirerek bilimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurgulamıştır. Bizde ATATÜRK ‘ün gençliği olarak her sözünü unutmamalı onun yolunda ilim ve bilimi hedef alarak yolumuza devam etmeliyiz.


Yazar rumuzu : duman gözlüm


Önceki eser / Eserler ana listesi / Sonraki eser

------------------------------------------------------