Konusu : Hızla değişen dünyamızda Gazi Mustafa Kemal'in "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir" sözünün günümüz gençliği için anlamı, çizdiği perspektifin tartışılması.

_____________________________________________________________________________________________

2.c-1

Yazar rumuzu : döğerli
Eser sıra no : 090220.01
---------------------------


İLMİN IŞIĞI


İnsan, aklını kullandığı sürece vardır. Bilime dayalı gerçeklerle yetiştirilmiş insanlar hiçbir görüş ve düşüncenin esiri olamaz, baskı altında kalmaz. Bunun için ilmin ışığına yüzüne çeviren toplumlar, uygarlık yolunda güvenli bir şekilde ilerler .

Dünya sorunları metafizik yöntemlerle değil, bilimsel yöntemlerle çözülür. Bunu da günümüzdeki bazı toplumları kıyaslayarak anlayabiliriz. Örneğin; geri kalmış toplumlarda bilgisizlik ve bilimsizlik hakimdir. Dünya ölçeklerinde bu toplumlar teknoloji, sanayi, eğitim vb. alanlarda son sıralarda yer almaktadır. Batıl inançları ve düşünceleri ile hareket ettikleri, bilimsellikten uzak oldukları için hep ezilmiş, hep hükmedilen durumuna düşmüşlerdir. Bunun için kendilerini geliştirememişlerdir. Gelişmiş ülkelerde ise tam tersi durum söz konusudur. İnsanlar hislerini ve akıllarını kullanarak kendi düzeylerini ileriye taşımışlardır. Eğitime önem vererek diğer alanlarda da kendilerini oldukça geliştirmişlerdir. Bu iki toplum arasındaki en belirgin fark ise ilmi kendine ilke edinen bir toplumun konumu ve markasıdır. Ülkemizin hep marka olmasını isteyen Mustafa Kemal Atatürk ilim konusundaki görüşlerini şöyle belirtir:
“ Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için en hakiki mürşit ilimdir, fendir. İlim ve fennin dışında rehber aramak gaflettir, cahilliktir doğru yoldan sapmaktır.” Şeklinde ifade etmiştir.

Duygu, düşünce ve akıl yaşamımızın her anında varlığını göstermektedir. Bir toplum eğer eğitimli ve kültürlü ise diğer toplumlar tarafından örnek alınır. Ayrıca bir toplum cehaletle mücadele ettiği, kendini bildiği ve ilmini yücelttiği sürece var oluşunu devam ettirir ve yücelir.

Bir toplum aklını kullanmadığı, bilgisini ortaya koymadığı sürece de yok olmaya mahkumdur. Bu yüzden de yüce Atamızın da söylediği gibi “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.”


Yazarın rumuzu : döğerli


Önceki eser / Eserler ana listesi / Sonraki eser

--------------------------------------------------