Konusu : Hızla değişen dünyamızda Gazi Mustafa Kemal'in "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir" sözünün günümüz gençliği için anlamı, çizdiği perspektifin tartışılması.

_____________________________________________________________________________________________

6.b-4

Yazar rumuzu : çekirge
Eser sıra no : 090226.04
------------------------------


Hayatımızda birçok olay yaşarız.Bazen doğru,bazen yanlış şeyler yaparız.Ama önemli olan yaptıklarımızın farkına varabilmektir.Herkes düşünebilir,ama herkes aynı şekilde düşünemez.İnsanları birbirlerinden ayıran en önemli özelliklerden biridir düşünceler.Sonu olmayan boşluk gibidirler…

“Hayatta en hakiki mürşit ilimdir,fendir.İlim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir,dalalettir,cehalettir.”Atatürk bu sözüyle ilimi en güzel şekliyle açıklamıştır.Eğer ki yanlış bir düşünceye kapılırsak,bizi kurtaran şey ilimdir.Atatürk’ün sözünde geçen “mürşit” kelimesi,yol gösterici anlamındadır.Bizi ayakta tutan aldığımız eğitimdir,bilgidir.Eğitimsiz bir kişiysek ve yanlış bir yola girdiysek,bizi kurtaran hiçbir şey olmaz.Çünkü eğitim olmazsa, ilim ve fen de olmaz.Bu yüzden eğitim her şeyin başlangıcıdır.Bilim insanda hoşgörü yaratır.Bilime dayalı ortamda yetişen insanlar,bilgiye ve hoşgörüye sahiptirler.İçindeki düşüncelere tutsak kalmış,cahil insanlarsa kendilerini sorgulayamazlar.Yeni bilgiler edinme peşinde olmazlar,düşünceleri katıdır.Kendilerine yeni bilgiler aşılayamazlar.Eğer ki bir toplumda insanlar bu şekilde eğitimsiz ise,o toplum yok olur.Önemli olan ise ilim yolunda,geleceğe doğru ilerlemektir.

İnsanlar tarih boyunca çok önemli buluşlar yapmışlar.İlim ,fen ve sanatla birlikte yetişen,yepyeni toplumlar oluşmuş.İnsanoğlu daha çok düşünmeye ve araştırmaya başlamış.Araştırdıkça yeni şeyler keşfeden insanlar,ilimi de ortaya çıkarmışlar.İlim sayesinde daha da yenilenen dünya,giderek dönüşü olmayan bir hal almış.Dünya’nın bu kadar büyük bir hızla gelişmesini sağlayan biz insanlar,aynı zamanda çirkinleşmesini de sağladık.Bu her şeyin bizim elimizde olduğunu gösteriyor.O zaman neden her şeyi düzeltmeye başlamıyoruz..!


Yazar rumuzu : çekirge

Önceki eser / Eserler ana listesi / Sonraki eser
-----------------------------------------------------