Konusu : Hızla değişen dünyamızda Gazi Mustafa Kemal'in "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir" sözünün günümüz gençliği için anlamı, çizdiği perspektifin tartışılması.

_____________________________________________________________________________________________

1.a-4

Yazar rumuzu : kartal
Eser sıra no : 090123.03
---------------------------


HAYATTA EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR

Hayatta birçok zorluğu yaşayarak öğrenmemiz beklenmez. Birçok şeyi bizi yönlendiren büyüklerimiz tarafından kalıplaştırırız. Ta ki doğduğumuz andan başlayarak birçok şeyi yaşayarak ve yönlendirilerek yerleştiririz. Bunu yaşamımızdaki örneklerle toparlamak pek de kolay değildir. Doğadaki birçok canlı içgüdüsel hareketlerle yaşamını sürdürürken, biz insanlar yaşayıp öğrenerek, yönlendirilerek birçok bilgiye ulaşır, kendimizdeki farklı davranışları düzelterek öğrenimimizi ve yaşamımızı sürdürürüz. Biz insanlar bu davranışları sadece ailemizle sınırlı olarak değil okuldaki öğrenimimizi sürdürdüğümüz süreçlerde de benliğimize farklar katarız. Dağdaki öğrenimini tamamlayamamış bir çobanla ilköğretimini, ortaöğretimini ve ardından üniversitede öğrenimini tamamlayıp alanında başarılı bir insanı kıyaslamak gerekirse karşımıza mantıklı bir sonuç çıkabilmektedir. Böylece ilimin yaşamımızdaki yeri ortaya çıkarak biz insanlara sağladığı yararlar ortaya çıkıyor.

İlköğretimine başlayan bir öğrenciyi bu iki kişiliğin yönlendirmesine bırakırsak bizim öğrenimini tamamlayamayan çobanımız, eğer öğrenimini tamamlamak isterken maddi durumlar nedeniyle veya ailesinin okuması yerine onlar gibi çoban olmasını istemesiyle tüm hayalleri yıkılırdı, ve onun yönlendirmesi gereken öğrenciyi öğrenimini en iyi şekilde tamamlaması için yönlendirir. Oysa bunu diğer bir düşünceyle ele alırsak eğer çoban okulu sevmiyor ve yaptığı iş ona okuldan daha kolay geliyorsa öğrencinin okulda öğrenimine gerek olmadığını kendisi gibi çoban olmasını isteyebilir.

Bu nedenle bizi yönlendiren kişilere dikkat etmeliyiz. Bizi o konu hakkında niçin yönlendirdiğini, kendisini kimlerin yönlendirdiğini öğreniminin ona neler kattığını araştırarak eğer doğru yolda yönlendirmek istiyorsa kabullenmeliyiz. Bilmeliyiz ki bize yol gösterici ilimdir. Hayatta en doğru yolu gösteren ve çevremizdekilere göstermemizi sağlayan da ilimdir.


Yazar rumuzu : kartal


Önceki eser / Eserler sıra no / Sonraki eser

----------------------------------------------