Konusu : Hızla değişen dünyamızda Gazi Mustafa Kemal'in "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir" sözünün günümüz gençliği için anlamı, çizdiği perspektifin tartışılması.

_____________________________________________________________________________________________

3.b-4

Yazar rumuzu : dilruba
Eser sıra No : 090221.10
---------------------------


GÜZEL ÜLKEMİN İLİMLE CEHALET ARASINDAKİ MÜCADELESİ


Büyük Atatürk,’Hayatta en hakiki mürşit ilimdir’ sözü ile o dönemlerde kendilerini yol gösterici zanneden ve halkı karanlığa sürükleyen derviş, tarikat şeyhi gibi bazı din adamlarına karşı halka, doğru yolu bulmanın ilimle olacağını göstermek amacıyla söylemiştir.

Yaşamımızda bize en gerçek yolu gösteren, bizi aydınlığa kavuşturan bilimdir. Bilime katkıda bulunmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Öğrencilere her türlü imkânı sunmalıyız ve gerekirse onları yurtdışına eğitim için göndermeliyiz. Sadece öğrenmekle de kalmayıp çok çalışmalıyız. Çünkü bir devletin kalkınabilmesi için eğitim görmüş bireylere her zaman ihtiyaç vardır.

Eğer biz de diğer ülkelerden geri kalmak istemiyorsak bilimi en iyi şekilde kullanmalıyız ve geliştirmeliyiz; teknolojiden sonuna kadar yararlanmalıyız. Bunu gerçekleştirmek için de öncelikle cehaleti bir kenara bırakmalıyız. Atatürk de ‘Cehalet yenilmesi gereken en büyük düşmandır.’ sözüyle bunu en güzel şekliyle ifade etmiştir.

Günümüz Türkiye’sinde hala özellikle kız çocuklarının eğitim almalarını istemeyen ebeveynler vardır. Bu gibi sorunların aşılabilmesi için öncelikle bu ebeveynlerin bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Kim bilir belki de ileride bu çocukların içerisinden de bilime büyük katkılar sağlayacak çocukların çıkması muhtemeldir.

Aydınlara da gereken önem verilmezse bilim adına kayda değer gelişmeler yaşanamaz. Örneğin Galile ‘Dünya güneşin etrafında dönmektedir’ dediği için dönemin cahil diye adlandırabileceğimiz insanları onu Engizisyon mahkemelerinde yargılamıştır. Ancak; gerçek ortaya çıkınca onların çocukları ve torunları bilim adına büyük katkılarda bulunmuşlardır.

Atatürk, bilimin gelişmesi için elinden geleni yapmıştır. Gerektiğinde yabancı ülkelere eğitim almaları için öğrencileri yollamıştır. Büyük sıkıntılara rağmen, öğrenciler yararlansın diye en son teknolojik gelişmeleri Türkiye’ye getirtmiştir. Günümüzde olduğu gibi o dönemde de teknolojik gelişmelere karşı çıkanlar olmuştur ancak; Atatürk bunların hiçbirine aldırmayarak faaliyetlerini sürdürmüştür.

Aydın kesim ve cahil kesim arasındaki kavga yüzyıllardır sürmektedir. 20.yy da olmamıza rağmen hala devam etmektedir. Ama eninde sonunda bu kavgadan galip çıkan taraf yine bilim ve teknoloji olacaktır.


Yazar rumuzu : dilruba


Önceki eser / Eserler ana listesi / Sonraki eser

-------------------------------------------------------