Konusu : Hızla değişen dünyamızda Gazi Mustafa Kemal'in "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir" sözünün günümüz gençliği için anlamı, çizdiği perspektifin tartışılması.

_____________________________________________________________________________________________
Attilâ İlhan Bilim Sanat Kültür Vakfı olarak bu yarışmayı düzenlemekteki ana amacımız, "çağrı" belgemizde de ifade ettiğimiz şekilde gençlerimize bilgili olmanın yanında, bilgi ve düşüncelerin iyi bir şekilde ifade edilmesinin önemini vurgulamak idi."Hayatta en hakiki mürşit ilimdir" ilkesi gençlerimizin dikkatinin çekilmesi ve üzerinde düşünmelerinin sağlanması gereken bir konudur.

Ön hazırlıklarımızın geçtiğimiz ekim ayı içerisinde tamamlanmasına müteakip yarışmanın onayı için Milli Eğitim Bakanlığımıza başvurduk. Oldukça kısa sayılacak bir sürede gerekli tüm izinleri vererek, yarışmamızın temel bilgilerini Bakanlığın resmi internet sitesinden Türkiye sathında duyuran yetkililere teşekkürü bir borç biliriz.

Faaliyetlerimizin devamında gerek Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitesindeki orta öğretim okulları kayıtlarından, gerekse yurdumuzun dört bir köşesine dağılmış il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin internet sitelerini tarayarak oluşturduğumuz listelerle, tüm resmi ya da özel lise yöneticilerine e-posta yoluyla yarışmamızın duyurusunu kasım ayı içerisinde gönderdik. İnternet sitesi henüz faaliyete geçmemiş veya e-posta adresleri güncel olmayan liselere de ulaşabilmek amacıyla, bakanlık teşkilatına bağlı sayıları 900'e yakın İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine yarışmamızı tanıtıcı bilgiler aralık ayının ikinci yarısında gönderdik; yardımlarını rica ettik. Bazı kurumlar internet sitelerinden ilan etti, diğerleri ise resmi yazılar ile bölgesindeki okullara duyuruda bulundu.

Ulusal ve yerel basın mecralarına basın bültenlerimizi ilettik. Oldukça geniş katılımlı organizasyonlar olan İstanbul ve Çukurova Kitap Fuarlarında, Tuyap'ın vakfımıza sağladığı özel imkanlar çerçevesinde standımızdan gençlere yarışmayı yüz yüze tanıtım imkanlarına kavuştuk. Keza, gerek vakıf binamızı ziyaret ederek, gerekse internet sitemize iletişim bilgilerini bırakarak bizlere ulaşan herkese tanıtım e-postaları gönderdik, yakın çevrelerine duyurmalarını rica ettik.

Genel tanıtım resmi çerçevesinde önemli mesafeler katettiğimizi, "haberim olsaydı, mutlaka katılırdım" diyerek üzülebilecek genç arkadaşlarımızın sayısını imkanlarımız ölçüsünde asgariye indirebilmek için bütün girişimlerde bulunduğumuzu düşünüyoruz. Büyük merkezlerin dışında yurdumuzun değişik coğrafi bölgelerinde nispeten küçük yerleşim merkezlerinden de yarışmaya eserler gönderilmiş olması bizleri doğrulamaktadır.

Vakfımıza ulaşan 172 yarışmacı eseri " rumuzları ile kapalı olarak, gönderilerin kronolojik sıralamasıyla " görüşlerinize sunmak istiyoruz. Tümüyle şeffaf, açık bir değerlendirme ortamı sağlamak birinci önceliğimizdir. En beğendiğiniz 5 eseri belirleyerek, puan sıralamasıyla oluşturacağınız oylarınızı "şartname" doğrultusunda, mektup veya e-posta ile bizlere ulaştırmanızı rica ederiz. Katkılarınıza ihtiyaç duymaktayız.

Ön eleme oylamasının yarışmanın birincisini değil, jüri finaline kalacak 7 eseri belirlemek amacıyla yapıldığını özellikle hatırlatmak isteriz. Birikimleriniz ve görüşleriniz doğrultusunda yapacağınız 5 eserlik seçim dağılımında, hatır oylarının kişisel tercihlerinize gölge düşürmesine izin vermeyiniz. Çevresi en geniş olanların değil, gerçekten başarılı eserlerin finale kalmasını sağlamak hepimizin ortak görevidir. Tüm yarışmacıların haklarını korumak adına, düzenleyici kurum olarak, sadece şartname değil, yarışma etik kurallarının da sağlıklı biçimde uygulanmasının takipçisi olmak istiyoruz. Şartname doğrultusunda oy sahiplerinden bildirmelerini istediğimiz "sabit hat telefon no" su, sadece vakfımız dahili kullanımında gerçek kimliklerinin teyiti için olup, yarışma sitesinden duyurma gibi bir yaklaşımımız yoktur. Eserleriyle, oylarıyla, yarışmamız bir bütündür; objektif değerlendirme konusundaki hassasiyetiniz yarışmacılara güven verecektir.

Gençlerimizi düşünmeye, düşündüklerini yazılı olarak ifade etmeye özendirmek amacıyla geleneksel olarak her yıl değişik konularla tekrarlamayı planladığımız yarışmamızın önümüzdeki yıllarda daha fazla ilgi çekeceğini umut etmekteyiz. Öte yandan, sizlerin de yardımları ile elde edeceğimiz sonuçlar günümüzün acımasızca rekabetçi dünyasında ülkemizden gerçekci bir kesit, belki de bir ayna olmaya aday değil midir?

Saygılarımızla

Attilâ İlhan Bilim Sanat Kültür Vakfı