Konusu : Hızla değişen dünyamızda Gazi Mustafa Kemal'in "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir" sözünün günümüz gençliği için anlamı, çizdiği perspektifin tartışılması.

_____________________________________________________________________________________________

7.b-3

Yazar rumuzu : münires1
Eser sıra no : 090227.13
-------------------------------


HAYATTA EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR


İlimsiz ne bir geçmiş ne de bir gelecek düşünülemez. Her şey netice olarak ilme bağlıdır. İlim insanın hizmetindedir ve ondan ayrı kalması için hiçbir sebep yoktur.

İlerlemek; Atatürk’ün düşünce sistemine karşı çıkmakla, kız erkek çocuklarını eğitim öğretimden mahrum bırakmakla değil; ilmin rehberliğinde durmadan çalışmakla olur. Yani tehlike ilim ve ilim üzerine kurulan dünyada değil; cehalette ve şuursuzluktadır.

İlmin amacı aklın kontrolünden çıktığında fiilen olmasa da insanların yok olmasına yol açmamış mıdır? Bugünün insanı kültürlü ve akıllı olmaya her zamankinden daha fazla muhtaçtır. İlimsiz hayat yaşanılmaz olacaktır. İlerleyen dünya devletleri arasında yer almak isteyen devletler ilme önem vermek zorundadır.

Yine Atatürk “Bir millet ki fennin icap ettiği şeyleri yapmazsa; itiraf etmelidir ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur.”vecizesiyle de ilmin önemini açıkça belirtmiştir. İlmin sağladığı imkânlardan milletçe faydalanmazsak geri kalır, güçlü devletlere bağlı kalırız. Bunun en büyük ve ne yazık ki en acı örneği şüphesiz İsrail-Filistin’dir

Bunun için en güçlü biz olmak için durmadan ilim yolunda çalışmalı, çalışmalıyız.
Bunun yanı sıra “İlim ilim bilmektir
İlim kendin bilmektir
Sen kendini bilmezsin
Ya nice okumaktır
Şiiriyle Yunus Emre de ilmin önemini tasdikleşmiştir.

Bu yüzden “Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir!”


Yazar rumuzu : münires1


Önceki eser / Eserler ana listesi / Sonraki eser

------------------------------------------------