Konusu : Hızla değişen dünyamızda Gazi Mustafa Kemal'in "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir" sözünün günümüz gençliği için anlamı, çizdiği perspektifin tartışılması.

_____________________________________________________________________________________________

7.d-4

Yazar rumuzu : oblomov
Eser sıra no : 090227.24
---------------------------------


BİLİMİN IŞIĞI


Murşit kelime anlamı olarak, yol gösteren rehber kılavuz anlamındadır. Uygarlıkların gelişmesini sağlayan birçok mürşit vardır. Tartışmasız bunların en önemlisi ilimdir. İlim ‘kainat içinde meydana gelen olayların neden sonç ilişkilerini ve etkinliklerini inceleyen, bu doğrultuda yasalar çıkarmaya çalışan düzenli bilgi’ olarak tanımlayabiliriz.

İlim tarih boyunca hep ön planda olmuştur. Tarihte ilime önem veren ve ilimde ilerleme sağlayan uygarlıklar her konuda güçlü olmuşlardır. Örneğin mısırlılar; tıp, astronomi, matematik, geometri gibi dallarda günümüzde bie ulaşılmayan bilgileri keşfetmiş ve bu yüzden de o zamanlar mısır dünyanın hâkimiydi. İlime önem vermeyen topluluklar ise cehalet ve sefalet içinde kalmışlardır. Örneğin ortacağda Avrupa ilime değer vermemiş, hattailimi yasakladığından hem sosyal hem de askeri anlamda daima, ilme ve ilim adamlarına değer veren Osmanlı imparatorluğu karşısında zayıf kalmışlardır. Bu durum reform ve Rönesans döneminden sonra Avrupalı devletlerin ilme önem vermesiyle sona ermiştir.

İlim hiçbir zaman bitmez. Ama ilim biter diye düşünenler zamanla gerilemeye başlar. Buna örnek 18 ve 19. yy da Osmanlı imparatorluğunun ilime gereken önemi vermemesi çöküşünü de kaçınılmaz kılmıştır.

Bilgi bilimin kaynağı,ilmin ışığıdır. Bir ülkede ilim eğitimi yapılırsa o ülkede bilgiler gün yüzüne çıkar ve aydınlanır. Böylece bilimsel gelişmeler yapılır. Devletin ve milletin gelişmişlik düzeyi artar. Bir devletin gelişmesi bilime, bilimin meydana gelmesi bilgiye. Bilgiye ulaşılması da ilime bağlıdır.

Sonuç olarak toplumların bekası için ilim vazgeçilmez bir unsurdur. Türkiye cumhuriyetini bizlere armağan eden M.Kemal Atatürk şüphesiz ileri görüşlüdür. Bir asır öncesinden bize gücün asker, tan, tüfek ,roket değil ilim, ilim adamı, teknoloji olduğunu bildirmiş ve buna yönelmemizi istemiştir.

Bunun örneği 21. Yüzyılın sonunda süper gücü olan Amerika, Japonya karşısında teknoloji ve ekonomi bakımından aciz kalıyor. İnanıyorum ülkemiz gelecekte bile gereken seviyeye gelecektir. Bunun için her birey kendine düşen görevi en iyi şekilde yapmalıdır.


Yazar rumuzu : oblomov


Önceki eser / Eserler ana listesi / Sonraki eser

---------------------------------------------------