Konusu : Hızla değişen dünyamızda Gazi Mustafa Kemal'in "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir" sözünün günümüz gençliği için anlamı, çizdiği perspektifin tartışılması.

_____________________________________________________________________________________________

7.d-2

Yazar rumuzu : su samuru
Eser sıra no : 090227.22
------------------------------------


YOLUMUZUN IŞIĞI


İnsanoğlu tarihin bilinmezliğinden günümüze değin bir yandan doğada olup bitenleri anlama çabası içine girerken bir yandan da doğayı kontrolü altında tutarak daha rahat ve huzurlu bir yaşam sürdürme çabası içinde olmuştur. Bu istekleri doğrultusunda da bilime sarılmış bilimi kendine yol gösterici seçmiştir.

Bilimi kendine rehber edinip, bilimin geçmişten geleceğe büyüyerek yayılan ışığını biraz daha büyütenler yarınlara uzanan yolu aydınlatmış, tarih sahnesinde ölümsüzlüğü yakalamışlardır.

"Hayatta en hakiki mürşit ilimdir." diyen Ulu Önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK kurduğu Türkiye Cumhuriyetinin yarınlarını aydınlatmaya çalışmış, Tarih sahnesinde ölümsüzlüğü yakalamıştır. Bizleri bu dünyada yalnız bıraktıktan sonra geleceğimizin rehberi olarak ilmi kendi yerine tayin etmiştir.
Yaşadığımız çağın en büyük savaşları teknoloji ve bilim ile olmaktadır. Sosyal, ekonomik, askeri.. kısacası her alanda gelişmiş sayılan ülkeler bilimin ve aklın mantığında ilerleyen devletlerdir.

Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylediği gibi; "Hiçbir tutarlı kanıta dayanmayan birtakım geleneklerin, inanışların korunmasında ısrar eden milletlerin ilerlemesi çok güç olur; belki de hiç olmaz. İlerlemede geleneklerin kayıt ve şartlarını aşamayan milletler, hayatı, akla ve gerçeğe uygun olarak göremez. Hayat felsefesini geniş bir açıdan gören milletlerin egemenliği ve boyunduruğu altına girmeye mahkûmdur". Gerçekten de bilimi bir kenara itip inanışların ve dogma fikirlerin esiri olan milletler hiçbir zaman tam bağımsızlığa kavuşamamış ilerleme bu toplumlarda durmuştur.

Ülkemizde Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir." sözü hepimize ışığını yaymış, "Benim manevi mirasım ilim ve akıldır.” diyerek kalplerimizde Atatürk'ün mirasına sahip çıkma, bu sorumluluğu üstlenebilme gücü vermiştir.

Bizler de bu güçle hayatın her anında aklı ve bilimselliği ön plana çıkararak kendimizi geliştirme çabasına girdik. Bilgiyi sadece sözle değil özüyle de almaya çalışarak geçmişten gelen ışığa biraz daha ışık katarak geleceğe aktarma çabasına girdik.

Bilimini ışığı sayesinde doğal ve toplumsal çevrede olup bitenlere karşı daha duyar tutum ve davranışlar sergileyerek günlük hayatta karşılaştığımız sorunlara yönelik somut ve akılcı çözümler üretmeyi, bilimin ışığında yeni bilgiler üretmeyi, teknoloji etkili ve verimli kullanabilmeyi, yeni teknolojiler üretebilmeyi başardık.

Bunlar her zaman hayat amaçlarımızdan oldu çünkü bilimin gelecek nesillere korunarak aktarmamız gereken bir miras olduğunun farkındaydık.

Türk gençliği olarak Türklüğün gerçek karakterine ters düşen cahillikten ve geri kalmışlıktan kurtulmak için Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün göstermiş olduğu çağdaş uygarlık yolunda ilerlemeli, aklı ve ilmi her zaman rehber edinmeliyiz. Bu hedeflere ulaşmak için gereken herşeyi yapmalıyız. Türk gençliği bunu yapabilecek güçtedir çünkü Atamızın bilere yaydığı ışık hala yolumuzu aydınlatıyor.


Yazar rumuzu : su samuru


Önceki eser / Eserler ana listesi / Sonraki eser

------------------------------------------------------