Konusu : Hızla değişen dünyamızda Gazi Mustafa Kemal'in "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir" sözünün günümüz gençliği için anlamı, çizdiği perspektifin tartışılması.

_____________________________________________________________________________________________

7.c-1

Yazar rumuzu : gökkuşağı
Eser sıra no : 090227.16
-----------------------------


BİLİM GELECEKTİR


Büyük Atatürk’ ün bu sözle ne demek istediğini anlayabilmek ve anlatabilmek için öncelikle ‘mürşit’ sözünün manasını açıklayalım: Mürşit doğru yolu gösteren, kılavuz-rehber demektir. Buna göre, insanların ve kavimlerin hayatında en gerçek yol gösterici, en yanılgısız kılavuz kayıtsız, şartsız bilim oluyor.

Bilim, düzenlenmiş veriler topluluğudur. Gerçek dışı nesnelerin bilimde yeri yoktur. Yüce ATA bu sözleri söylerken aslında birçok şeyi vurgulamıştır. Gerek bireysel yaşantıda gerekse, toplumların yaşantısında bize en doğru, en emin yolu gösterecek şeyin bilim olduğunu aydınlatmaya çalışmıştır. Kişiler mutlak doğruları ilimde-fende aramalıdır. Bir toplum bilimi kendine kılavuz seçerse her alanda her daim büyük ilerlemeler gösterir. Çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmak için bu şarttır doğrusu…

Atamızın ‘ şahsına münhasır ‘ bir lider olması, geniş ve zengin bir kültür birikimine sahip olması onun okuduğunu su yüzüne çıkarmaktadır. Peki Atatürk’ü idealist lider yapan neydi? Onu güvenilir kılan şey neydi? Soruları sorulduğunda akla ilk gelen şey ‘okumak’ olmalıdır. O hep okudu… Cephede kan-ter içinde çarpışırken, gece uyurken, gündüz düşünürken ve en zorlayıcı durumlarda bile hep okudu O…Okumak sadece yüzeysel düşünülmemeli…Okumak, okuduğunu anlayıp-yorumlayabilmektir.Doğrusu O bunun yegane örneğidir.İşte Ulu Önder’in yaptığı ve bizimde yapacağımız bu olmalıdır.

Şüphesiz akıl ve düşünme yeteneği olan en gelişmiş canlı varlık insandır.İnsan bilgisizlikten, cehaletin doruk noktasından kurtulmak için sırtını bilime dayamalıdır. Çünkü bilim doğruluğun yahut doğru düşünmenin yoludur. Bilgisizliğin karanlığından ve korkutuculuğundan kurtulmak için bu aydınlık yol bizler için en mantıklı seçimdir. Olağan dışı şeylerin bilimde ne yeri ne de önemi vardır. Bilim uygarlık yarışında güvenli adımlarla ilerlemektir. İnsanoğlu bir yargıya körü körüne bağlanmamalıdır. Çünkü bu bağnazlıktır, gerici düşünmedir. Kişi bilgiyi düşünmeli, çözümlemeli ve tartmalıdır. Aksi taktirde bilgi; bilgi olmaktan çıkar ve karmaşık bir yığın düşünce düellosu haline gelir. Bilim “bilmekten” gelir. Bilimin temel yasaları vardır ki bu yasalar değişmez,kalıplaşmış yasalardır. İnsanlar bu yasaların öngördüğü biçimde ilerlerse yaşadığı çağa, ülkesine ve milletine faydalı birer fert olur. Bilimsel bilginin ürünleri; rasyonel yapıya sahip, nesnel ve sistemli ürünlerdir. Günümüz yüzyılının bilimsel teknolojisi deney ve gözleme dayalıdır. Yani verilerde kesinlik söz konusudur. Bilimin bizlere sunduğu verilerden ve nimetlerden insanlar sonuna kadar yararlanmalıdır.

Bilim yeryüzünde geleceğe yapılan benzeri görülmemiş bir yatırımdır bence… Daima bilime güvenmeli ve inanmalıyız. Bu yüzden ATATÜRK ‘dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için en gerçek yol gösterici ilimdir,fendir’’ demiştir…


Yazar rumuzu : gökkuşağı

Önceki eser / Eserler ana listesi / Sonraki eser

-----------------------------------------------------------------