Konusu : Hızla değişen dünyamızda Gazi Mustafa Kemal'in "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir" sözünün günümüz gençliği için anlamı, çizdiği perspektifin tartışılması.

_____________________________________________________________________________________________

7.c-5

Yazar rumuzu : hazan21
Eser sıra no : 090227.20
--------------------------------


UFUK ÇİZGİSİNDE BİLİM IŞIĞI


Geçmişten günümüze Türk Milleti elde ettiği zaferlerle, başarılarla, devrimlerle ve yeniliklerle bugüne kadar gelmiştir.Bu amaçlar uğrunda bir devleti yeniden yapılandıran hiç süphesiz Mustafa Kemal'dir. İşte Mustafa Kemal, yoktan var ettiği bu yeni vatanı çağdaş uygarlık seviyesine yükseltmek için bilimsel düşünceyi her anlanda kendine rehber etmiştir.

Bir devletin kalkınması için düşünen,sorgulayan,araştıran,üreten bir sisteme ve fikirlerin rahatlıkla söylenebileceği özgür düşünce ortamına ihtiyacı vardır.Dogmatik yargılardan kurtularak kendimizi,çevremizi, içinde bulunduğumuz sistemi sorgulayabiliyor olmak , neden-sonuç ilişkileri doğrultusunda düşünebilmek bilimin esas amacıdır. Eski Türk Devletlerinin en önemli eğitim yer olan tekkeler, zaviyeler, medreseler ve tarikatlar gün geçtikçe amacına uygun hareket etmekten sapmış ve hedeflediği noktadan çok uzakta hizmet vermeye başlamıştır.Skolastik düşüncenin yaygınlaştığı bu toplumda bilim yerini alamaz olmuştur. Bunu fark eden Mustafa Kemal tarikatları kapatacağını ‘ Hayatta en doğru tarikat, medeniyet tarikatıdır ’ diyerek vurgulamıştır.Tarikatların Türkiye’de yasaklanmasından sonra tekke ve zaviyeleri de kapatılmıştır.Osmanlı döneminden kalma süsleme sanatları,mimari,tasavvuf ve tarikat kültürü şehir hayatının dışına çıkarılmıştır. Sadece bununla kalmayarak , Tevhid – i Tedrisat Kanunu ile eğitimi bir çatı altına toplanmıştır , Tevhid –i Tedrisat yasası birleşik,modern,eşitçi ve milli bir eğitim sistemidir.Bilimin temelini esas alır ve özgür düşünce sisteminden asla ödün vermez .Bu kanunla eğitimde birlik ilkesi sistem olarak benimsenmiş, Tevhid –i Tedrisat kanunuyla bütün okullar MEB'e bağlanmıştır.

Tevhid-i Tedrisat , yapılacak birçok devrimin zeminini hazırlamıştır.Türk Dil Kurumunun açılması ile dil devrimi hız kazanmış ve Türk Edebiyatı için yepyeni bir sayfa açılmıştır. Türk Tarih Kurumu da açılarak Türk tarihinin ilk kaynaklarını araştırmayı esas almıştır.

Mustafa Kemal dil, tarih ve edebiyatla ilgilendiği kadar sanata da önem vermiştir.Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş dönemlerinde "Türk Beşleri" olarak kendilerinden söz ettirmiş olan beş Klasik Batı Müziği bestecileri Mustafa Kemal sayesinde yurt dışına gönderilmiş ve eğitimlerini orada tamamlamışlardır. Aynı zamanda yurtdışından bilim adamları, profesörler getirilmiş, ülkemizde eğitim vermeleri sağlanmıştır.Bütün bunlar Mustafa Kemal'in bilime, özgür düşünceye ve çağdaşlaşmaya verdiği önemin açık ve net görtergeleridir.

Biz gençler olarak Mustafa Kemal'in devrimlerinin ne kadar içindeyiz? Şimdi tüm bunları bir araya topladığımızda çağdaşlaşma yolunda ilerleyen dünya üzerinde yerimizi alabiliyor muyuz? İçinde bulunduğumuz siyasi , sosyal ve ekonomik şartların yetersizliği bize, yeniden oluşan dünya düzeninde varlık gösteremediğimizi gösteriyor.. Teknolojiyi, bilimin çizgisi doğrultusunda sorgulamamızı,anlamamızı,kavramamızı engelleyen bir sistem içerisinde var ediyoruz.Her ne kadar durum böyle olsa bile bilimi kendine esas alan, bu doğrultuda ilerleyenler de yok değil.Günümüzde yurtdışındaki okullarda okuyan gençlerin azimle çalışmaları , ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil etmeleri bizleri en çok onurlandıran örnekler arasında.

Mustafa Kemal'in bize emanet ettiği bu vatanı her daim yükseklerde taşımalı ve korumalıyız.Bilimle yetişmeli ve öğrettiklerinden yararlanmalıyız. Unutmamalıyız ki bilim bizi kalkındıracak ve yüceltecek tek unsurdur.


Yazar rumuzu : hazan21


Önceki eser / Eserler ana listesi / Sonraki eser

-------------------------------------------------------------