Konusu : Hızla değişen dünyamızda Gazi Mustafa Kemal'in "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir" sözünün günümüz gençliği için anlamı, çizdiği perspektifin tartışılması.

_____________________________________________________________________________________________

7.b-1

Yazar rumuzu : açelya
Eser sıra no : 090227.11
---------------------------


HAYATIMIZIN EN GERÇEK YOL GÖSTERİCİSİ

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün söylemiş olduğu ve tarihe geçen en büyük sözlerinden biridir,”hayatta en hakiki mürşit ilimdir.”sözü.

Her birinin ayrı ve birbirinden önemli anlamları olan özdeyişlerin belki de ilim adına en manalısıdır.

Bu özdeyişi kelime anlamı olarak ele alırsak; hayattaki en gerçek yolun, klavuzun hayat için yol gösterici rehberin ilmin olduğunu anlarız. Mustafa Kemal Atatürk, her zamanki ileri görüşlülüğü ile bu sözü söylemiştir. Aslında bu sözü Türk topluluğu için bir tavsiye bir öğüttür.

Eğer hayatımızda ilmin yerinin olmadığını biraz düşünüp hayal edersek ne kadar çıkmaz bir yola saptığımızın farkına varırırz. Düşünün, hayatımızda ilme yer vermiyoruz, gerektiği önemi göstermiyoruz. İşte o zaman yaşantımızda doğru, yol gösterici şeylerin yerine her insanın kendi ıkarına göre ortaya attığı fikirlerin, doğrulukla ilgisi olmayan etmenlerin etkisinde kalırız.

İlim kelimesi aslında bünyesinde büyük anlamlar barındırır. Hatta doğru bir yaşantı için gerekli her türlü doğru düşünceleri içinde barındırır. Gününsnz için düşünürsek bugün hayatımızı kolaylaştıran herşey ilim sayesinde var olmuş ve gelişmiştir. Yokluklarını bile düşünemediğimiz elektronik aletlerden tıp alanındaki gelişmelere kadar birçok şeyin kaynağı ilimdir.

İlme gerçekten özüyle benimseyip, geliştirmeye çalışan insanların, toplumların hayata, olaylara bakış açısı kesinlikle çok farklıdır. Her türlü olaya gerçeklikle bakar; objektif ve tutarlı olurlar.

Böylesi bir toplumun, insanın ilimden başka bir yol aramasına gerek yoktur. O toplum için, o insan için en büyük klavuz ilim olmuştur.

Aslında hayattaki herşeyi mantıklı düşünmemiz bizi doğruya götürecektir. Elbette bu yolda ilim çok gereklidir. İlme uygun hemen hemen her türlü olay, konu doğrudan yanadır.

Her birey doğru, içinde sapkınlıkların olmadığı bir yaşam sürdürmek istediği takdirde ilme sarılmalıdır.İlmi yaşantısından uzak tutmamalıdır. Mustafa Kemal’in de dediği gibi bize hayatımızda en doğru yol gösterici ilimdir.


Yazar rumuzu : açelya


Önceki eser / Eserler ana listesi / Sonraki eser
-----------------------------------------------------------