Konusu : Hızla değişen dünyamızda Gazi Mustafa Kemal'in "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir" sözünün günümüz gençliği için anlamı, çizdiği perspektifin tartışılması.

_____________________________________________________________________________________________

7.a-4

Yazar rumuzu : bayrak
Eser sıra no : 090227.09
-----------------------------


GERÇEK YOL BİLİM


Öncelikle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bu sözüyle ne anladığımızı açıklamaya “mürşit”sözcüğünü değerlendirerek başlayalım.”Mürşit”her zaman doğru yolu gösteren,kılavuz anlamına gelmektedir.Buna göre buradan çıkarılan şudur ki toplumların hayatında tek ve en doğru yol gösterici ve yanılgısız kılavuz bilim olmaktadır.

Bilim yalnızca gerçeği en iyi biçimde araştıran ve bulduğu sonuçlara değer veren Eşsiz doğruluk yoludur.Değeri olmayan ve gerçek dışı olan hiçbir şeyin bilimde yeri yoktur.Bilimi kendine kılavuz edinen bir toplum her zaman doğru yolda ilerler.İnsanlar
Bu yolda her şeyi olduğu gibi özüyle görebilir ve geleceğe en iyi şekilde hazırlanırlar.
Tabii öyle olunca da uygarlık yarışında eksiksiz ve en doğru adımlar atılmış olur.
Bununla beraber her yeni bir gün ilerleme,gelişme ve kalkınma günü olur..Çünkü hiçbir zaman için bilimin çizdiği yolda tutuculuk yoktur,geri kalma yoktur.İnsan akıl ve yeteneklerini istediği gibi kullanabilir,kısacası sahip olduğu değerlerle bilgisizlikten,bilgisizliğin yaratmış olduğu sonsuz karanlıktan kurtulur.Yaşadığı hayatı her yönüyle daha iyi tanımış olur.En önemlisi ise daha iyi yaşama yollarını bulur.
Beraberinde de bilimin yasalarını unutmamak gerekir.Bir takım gereksiz varsayımlar veya kişisel değeri olmayan görüşler ya da kalıplaşmış düşünceler ne yazık ki hayatımızda halen bilim diye tanıtılmaktadır.Ancak bunlar bilim olmadığı gibi,bilimin ortaya koyduğu gerçekliği de değiştirememiştir.Bilim ancak ve ancak doğrunun ve gerçeğin ortamında oluşur.Diğer bir yönden bakarsak;bilim insanda her zaman hoşgörü ve umut ışığı yaratır.Katı ve kalıplaşmış düşünceli olmayan,ön yargısız insanlar yetiştirme olanakları elde edilir.Yaşamış olduğumuz bu hayatta önem vermesek bile şunu iyi bilmeliyiz ki ilim ve fen eşittir.Bilim ve bilimin kaynakları neredeyse insan aklı ve düşüncesi orada olmalıdır.Bilimi yaşam tarzı edinmiş bir toplum asla kendine sınır koymamalıdır.Öyle ki toplumlar her zaman medeni bir yaşam tarzı isterler.Medeni bir yaşam için,o yaşamda sağlanacak başarı için “tek gerçek” yol gösterici ilimdir.Şunun hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini düşünürüm “insan hayatına egemen olan güç,yaratma gücüdür!”

Bilimle ortaya çıkmış gerçeklerle yetişmiş insanlar hiçbir zaman,hiçbir görüş ve düşüncenin esiri ve cahili diğer bir deyişle “yobazı” olmazlar.Eğer ki bir ulus bilimi kendine kılavuz seçtiyse her alanda nerede olursa olsun, yaşadıkları “TOPRAK”ve altında barındıkları “BAYRAK”için büyük adımlar atarlar.Çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarlar.MAVİ GÖZLÜ KAHRAMANIN DA BELİRTTİĞİ GİBİ;

“HAYATTA EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR”


Yazar rumuzu : bayrak


Önceki eser / Eserler ana listesi / Sonraki eser

-----------------------------------------------------------