Konusu : Hızla değişen dünyamızda Gazi Mustafa Kemal'in "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir" sözünün günümüz gençliği için anlamı, çizdiği perspektifin tartışılması.

_____________________________________________________________________________________________

7.a-3

Yazar rumuzu : ceylan kız
Eser sıra no :090227.08
-----------------------------


TOHUM


Susuz,ıssız,çorak arazilerde yetişen tohumdur ilim.İlim gül bahçesine benzer aslında Nasıl gül bahçesinin bağbanları gülleri derip,dikenler içinde eşsiz güller yetiştiriyorsa,biz de susuz,ıssız,çorak arazilerde ilim tohumları yetiştiren bağbanlarız işte.İmkansıza yer yoktur bizim lügatimiz de.Çünkü;biz tohumlarımıza can suyunu verirken,Yunus’ça sevdalanan yürek,Yusuf’ça bükülmeyen bilek,ipeğe sarılmış çelik oluruz adeta.Tohumlarımızı umutla yetiştiririz.Yarına dair taşıyacağımız umutlar,yolumuzu aydınlatan bir meşale olacaktır.Her meşalede, yeni nesilleri harekete geçirecek bir adımdır ilim yolunda.

Yaşadığımız ilkbahardır ilim.Baharın gelişini müjdeleyen,rengarenk tomurcuklar,çiçekler,cıvıldaşan kuşlar etrafa yayılan baharın mis kokusu gibi
ilim de yayılır yurdumun her köşesine… “Hayatta,en hakiki mürşit ilimdir” diyen Mustafa Kemal Atatürk ilim yolunda bir sevda ateşi düşürdü içimize.Yüreklerde artık bir ilkbahar heyecanı gibi,ilim yolunda sevda ateşi yanıyor.İlim;cahilleri aydınlatacak,karanlıkların üzerine her sabah doğan güneş gibi doğacak,dünyayı kıvılcımlarını sıçratacak,kavgayı değil barışı,sevgiyi,kardeşliği aşılayacak.Okumak,öğrenmek,bilgilendirmek adına bütün insanlar birbirleriyle yarışacak.Yeni doğan her gün,bilginin ilham kaynağı olacak,insanlar ayrım yapmadan birbirlerine kenetlenip hoşgörü abidesi dikilecek ve insanlar ilimi gerçek kılavuz
seçecek.Hayatlarını bu yönde sürdürecek,yeni umutlar yeşerteceklerdir.İlim, dillerde söylenen türküdür,ezgidir.Söylendiğinde coşkuyla dinlenip,heyecanla dillerden dillere aktarılan,yüreklerde yankılanan aşktır,tutkudur.Sonsuz karanlığa sürüklenen insanlığa,Yaratanın peygamber aracılığıyla verilen ilk emridir “OKU”.İnsanlığa sunulan bu kutsal çağrı,şüphesiz ki bizler için değerliydi,kurtuluş yoluydu.Tadından yenmeyen baldan tatlı sözlerdi kimi zaman.Okumanın ne derece önemli olduğunu anlamıştık ve bunun için ilim okları olup yüreklere saplanmıştık.Saplandığımız her yürek, gelecek için yeni bir umuttu artık.

“Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır” tohumlarıyla yetişen nesilleriz biz. Biz ”İlim ilim bilmektir” diyen Yunus’ça sevdalanan yürekleriz. “Ne olursan ol yine gel” diyen Mevlana’ca alçak gönüllülüğü, hoşgörülüğü edep misali yüreklere taşıyan yürekleriz.”Gelin canlar bir olalım” diyen Hacı Bektaş’ca insanları kucaklayan canlarız biz.Katılaşmış yüreklere,nasırlaşmış ellere,çıplak ayaklara,hayata küsenlere,din-dil-ırk ayrımı yapanlara Atalarımızın bize öğrettiği ilimle kanları delice akan gençliğiz biz.Mazi bizim için sadece yarınlarımıza kalacak yansımalardan ibarettir bu hayatta.İlimse;tek gerçek olacak,biz diyen hayatlarda.


Yazar rumuzu : ceylan kız


Önceki eser / Eserler ana listesi / Sonraki eser

---------------------------------------------------------------